Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Phd position

PhD Researcher (f/m) - ABV201251

This full-time PhD position (max. 4 years), created to study the modernist writer's speech in Germany as a genre, is launched by M.D.R.N. M.D.R.N. is a large-scale K.U.Leuven-based research project (GOA) that focuses on the multifaceted nature of literature during the first half of the twentieth century. M.D.R.N. looks at the many ways in which literature between 1900-1950 defined and legitimized itself in the main Western European traditions (English, French, German, Italian, Spanish and Dutch) and canvasses literature's multiple functions, histories and mediatizations. The project has a double aim: to further our understanding of writing in the modernist period, and, more generally, to develop a multidimensional and functionalist approach to the dynamic identity of modern Western European literature. For more information, visit: www.mdrn.be.

http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacancies_aapbap/ABV201251_PhD_Researcher_52014949.pdf 

Doktorandtjänst vid Linköpings universitet

Litteratur, mediehistoria och informationskulturer

 

Utlysning av doktorandtjänst i Språk och kultur (Institutionen för kultur och kommunikation), med inriktning mot Litteratur, mediehistoria och informationskulturer. Forskningens fokus ligger på förhållandet mellan litterära (estetiska) praktiker och mediernas historia, med viss tonvikt på de senaste tvåhundra åren. Till de frågeställningar och ämnen som intresserar hör sådant som inter- och transmedial estetik, remediering, arkiv och databaser, avantgardet och medierna, medier och kulturellt minne, biomedier, signaler och brus, sinnenas litteratur- och mediehistoria. Verksamheten är internationellt och interdisciplinärt orienterad, och även om litteraturens historia är en utgångspunkt utgör också bildkonst och musik, till exempel, viktiga undersökningsfält. Sista ansökningsdatum är 18 maj, 2012.

 

För ytterligare information om tjänsten: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?4588

 

För ytterligare information om Litteratur, medier och informationskulturer:

http://www.liu.se/forskning/foass/jesper-olsson?l=en&sc=true