Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Another Review of the Nordic Avant-Garde

There is a quite extensive and positive review of The Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925 by Stephan Michael Schröder in the recent issue of Nordeuropaforum.

 

 

best  Tania

A Review of the Avant-Garde

The first volume of The Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925 has been reviewed in the latest issue of the Danish journal Kritik

  http://www.kritik.gyldendal.dk/kritikudgaver.aspx#. 

 

Full review in .pdf format: Download file

Special offer on Karen Kurczynski's book on Asger Jorn

Dear Members of the Nordic Network of Avant-Garde Studies,

Please find attached a flyer announcing Karen Kurczynski’s book on Asger Jorn. The publishers at Ashgate have kindly offered a special deal to members of the network: 

Members of the network can order the book with a 20 % discount, see the code below.

I think it is probably the best book about Jorn published yet.

Best wishes

Tania 

Download file

A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925

Dear Members of the Nordic Avant-Garde Network,

Here at long last is the first volume of The Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries. We are really happy to see it materialize at last.

Those of you who have already paid for the volume as part of the 2009 conference fee, please wait to have your copy sent to your address.

Hurray and all the best

Tania
 
 
Dear Madam/Sir,
 
Editions Rodopi is pleased to present you a new publication edited by Hubert van den Berg, Irmeli Hautamäki, Benedikt Hjartarson, Torben Jelsbak, Rikard Schönström, Per Stounbjerg, Tania Ørum and Dorthe Aagesen:

A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925.

Special offer is given to friends and colleagues of the author with 30% discount. See attachment.
Should you wish to take advantage of this offer, kindly return the form to orders@rodopi.nl <mailto:orders@rodopi.nl>
For more information of the book, please refer to: http://www.rodopi.nl/senj.asp?BookId=AVANT+28
 
 
With kind regards,
Harm Hollestelle
Editions Rodopi 

Camilla Skovbjerg Paldam: Surrealistiske collager - Underfulde billeder i kunst og litteratur

undefinedSurrealismen er en af de avantgardebevægelser, der bliver ved med at drage og fascinere, selvom den har snart 100 år på bagen. Målet med denne bog er at give en indføring i de væsentligste sider af surrealismen gennem et fokus på surrealistisk collage i både litteratur og billedkunst.

Bogens primære eksempler er forfatteren Louis Aragons (1897-1982) tekstuelle collager og Max Ernsts (1891-1976) visuelle collager, som man ved selvsyn kunne se på Louisianas imponerende Max Ernst udstilling i 2009. Mange andre eksempler vil løbende blive inddraget, herunder værker af bl.a. Salvador Dalí (1904-1989), René Magritte (1898-1967), André Breton (1896-1966) og Hans Bellmer (1902-1975). Surrealismen ændrede sig en del efter 2. verdenskrig, hvor centrale dele af bevægelsen var taget til USA, og bogen koncentrerer sig om perioden 1919-1939, hvor bevægelsen udspringer og udvikles i Paris.
 

Norsk avantgarde – en innledning

Det har ikke eksistert noen bok om norsk avantgarde, en mangel i norsk forskning som har utgjort drivkraften bak denne utgivelsen. Redaksjonen har latt seg inspirere av den seneste tidens utvikling av avantgardeteori. En rekke prosjekter og publikasjoner har bidratt til økt kunnskap om nordisk avantgarde og dens forbindelseslinjer til avantgarder i andre land. Dette har resultert i en større forståelse av avantgardens betydning i samfunnet, og vi har fått flere redskaper og termer for å beskrive dette. Men mens det har blitt skrevet mye om de svenske og danske avantgardene, har norsk avantgarde aldri fått den samme oppmerksomheten. Det har sågar ofte blitt hevdet at det overhodet ikke finnes noe slikt som norsk avantgarde. Dette provoserte oss. Redaksjonen hadde derfor et sterkt og brennende ønske om å ta tak i denne situasjonen og gjøre noe med det.
Vi mener at norsk avantgarde finnes, og at det også skulle være mulig å skrive en bok om det. Antologien Norsk avantgarde utgjør derfor en første kartlegging av dette foranderlige feltet. Vi har ambisjoner om at den norske forskningen skal posisjonere seg i den nordiske og internasjonale forskningsfronten som har vokst fram det siste årtiet. Samtidig ønsker vi også å skape økt allmenn bevissthet om det tjuende og tjueførste århundrets norske avantgardepraksiser. Ikke minst håper vi å inspirere til videre undersøkelser av norsk avantgarde, vekselvirkninger mellom norsk kunst- og kulturliv og de europeiske avantgardene og neoavantgardene, og hvordan dette kan sees i en større, global kontekst. Boken er derfor laget både som en antologi med fokuserte studier av norsk avantgardegrupperinger og -individer, og med en rik eksemplifisering på andre forfatter, kunstnere og artister som fortjener at få oppmerksomhet i kommende studier – studier som vi håper denne boka kan initiere.

undefined 

The Popular Avant-Garde

undefinedThe avant-garde has been popular for some time, but its popularity has tended to fly under the radar. This “popular avant-garde,” conceived as the meeting ground of the avant-garde and popular, avoids the divorce of art and praxis of which the avant-garde has been accused. The Popular Avant-Gardetakes stock of the debates about both the “historical” (“modernist”) and posterior avant-gardes, and sets them in relation to popular culture and art forms. With a critical introduction that examines the concepts of “the avant-garde,” “the popular,” and “the popular avant-garde,” the series of essays analyzes the way in which the avant-garde employs popular genres for political purposes, as well as how the popular acquires a critical function with respect to the avant-garde. Each of the volume’s three sections considers a different aspect of the productive exchange between the avant-garde and popular: the popular avant-garde as a culturally hybrid and cross-border phenomenon; the play between the popular avant-garde and developments in media and technology; and the popular avant-garde’s upending of conventional ideas about “the people” and “the popular.” The Popular Avant-Garde takes a fresh look at the now canonical Dadaist, Futurist, and Surrealist movements from the perspectives of gender and sexuality, and cultural and critical theory, while at the same time exploring less well-known avant-garde work in literature, film, television, music, photography, dance, sculpture, and the graphic arts. This volume’s coverage of the American and Afro-American, Luso-Brazilian and Latin-American, East-European, and Scandinavian avant-gardes, in addition to the vanguards of Spain and other parts of Western Europe, will appeal to all those interested in avant-garde and popular art forms.

http://www.rodopi.nl/functions/search.asp?BookId=AVANT+25 

NY BOK OM ÖVERSÄTTNINGARNAS BETYDELSE FÖR SPRIDNINGEN AV INTERNATIONELL MODERNISM I NORDEN

Vilken roll spelar översättningarna i den modernistiska lyriken i Norden? Det är en fråga som egentligen aldrig har blivit riktigt aktualiserad. Man talar visserligen om hur viktigt det var att T S Eliot blev översatt i de olika länderna, eller om Gunnar Ekelöfs originella tolkningsvolym Valfrändskaper, där till exempel hans orientaliska intressen gjorde sig gällande. Men oftast blir det tal om bakgrundsfaktorer eller sammanhang till den egentliga diktningen. De helt avgörande sambanden mellan det internationella, det nordiska och det inhemska blir sällan riktigt synliggjorda.  I det nätverk av professionella poesiälskare som har varit igång ett par år nu, alltsedan 2002, där vi studerar den nordiska 1900-talspoesin som ett sammanhängande fält,  presenterar vi nu  en tredje volym,  som vi har kallat Nordisk lyrikktrafikk. Här följer vi upp studiet från de tidigare volymerna,  av de rörelser och dynamiska processer som äger rum mellan de nordiska länderna, men naturligtvis också med självklara kontaktytor utåt i världen. Översättning, eller – för att markera den bredare innebörden av flöden och processer –  lyriktrafik ses i de 11 olika bidragen som en given infart till hela fältet. Det gäller generellt, men det gäller i all synnerhet just för den lyriska modernismen, som ju redan i sin linda och per definition är internationell orienterad mot poängterat språkliga företeelser.

Læs mere "NY BOK OM ÖVERSÄTTNINGARNAS BETYDELSE FÖR SPRIDNINGEN AV INTERNATIONELL MODERNISM I NORDEN" »

Nikolaj Lubecker - Community, Myth and Recognition in 20th Century French Literature and Thought

Nikolaj Lubecker - Community, Myth and Recognition in 20th Century French Literature and Thought

Taking as its point of departure the notion of community in mid-twentieth century French literature and thought, this ambitious study seeks to uncover the ways in which Breton, Bataille, Sartre and Barthes used literature and art to engage with the question of reconceptualizing society. The authors studied put to work the concepts of Thanatos, sado-masochism and (self-)sacrifice; they also write more poetically about man's attraction to Silence, the Night and the Neutral. Many sociological discourses on the question of community tend to marginalize the drives inherent within these concepts; Lubecker argues it is essential to take these drives into account when theorising the question of community, otherwise they may return in the atavistic form of myths. Moreover if handled with care and attention they can prove to be a resource.

More information at http://www.continuumbooks.com/books/detail.aspx?BookId=133791&SubjectId=997&Subject2Id=1580

INDEFRARØD

 

Indefrarød

 

  

 årtiets sidste poetiske debut, men ikke mindste 

 

INDEFRARØD

af

Frank Kjørup 

 

”Ernst har en ært.” Med disse ord begynder INDEFRARØD – en strøm af billeder, en bevægelse af stemmer gennem tekst af forskellig art, skiftende register: Klange og genklange – fra prosaisk til lyrisk og midt imellem – bærer den umulige fortælling, den om mysteriet, livet, som bliver til sang, en nynnen måske kun, udsprungen som den er af eventyrligt grundstemt drøm. 

 

Frank Kjørup er født 31. marts 1969 i København. INDEFRARØD er hans skønlitterære debut. 

 

INDEFRARØD udkommer 29. december 2009. 

 

omslag Lasse Krog Møller 

isbn 978-87-87489-50-8 

1. udgave, 1. oplag 

48 sider, 100 kr. 

 

Bogen kan bestilles via forlagets hjemmeside www.afterhand.blogspot.com og hos landets boghandlere.

 

Annika Öhrner - Barbro Östlihn och New York

Annika Öhrner - BARBRO ÖSTLIHN & NEW YORKDissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Ihresalen. Engelska Parken - Humanistiskt Centrum, Uppsala universitet, Thunbergsvägen 3 H, Uppsala, Friday,  January 29, 2010 at 10:15 for the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in Swedish.
 
 

Læs mere "Annika Öhrner - Barbro Östlihn och New York" »

Per Bäckström – Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi

Per Bäckström: Vårt brokigas ochellericke!

IVårt brokigas ochellericke! diskuterar Per Bäckström olika strategier för att förstå och tolka experimentell poesi, med utgångspunkt i avantgardets sönderbrutna språk, så som det kom till uttryck i exempelvis konkret poesi under sextiotalet. Undersökningens huvudfrågeställning är: fi nns det traditionella poesiteorier som är användbara för tolkningen av experimentell poesi, eller krävs det helt nya teorier och metoder för att möta detta slags dikter? Analysen rör sig från dansk poetik och Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren och Henri Michaux, via det groteska och psykosens språk till dansk och svensk experimentell poesi.

 

ISBN: 978 91 7247 219 8

258 sidor

F-pris 120 kr

Inbunden

Utkommer i januari på ellerströms

förlag 

 

Download flyer here 

Guy Debords Skuespillsamfunnet (1967) endelig ute på norsk

«En ny studentideologi sprer seg over verden: en dehydrert versjon av den unge Marx som kaller seg selv 'situasjonisme'.»

-- Daily Telegraph, 22. april 1967

 

«Denne eksplosjonen var fremprovosert av noen få grupper i revolt mot det moderne samfunn, mot forbrukersamfunnet, mot det teknologiske samfunnet, hva enten det er kommunismen i øst eller kapitalismen i vest -- grupper som ikke vet hva de ville satt i deres sted, men som fryder seg ved negasjon, destruksjon, vold, anarki og veiving med det svarte flagget.»

-- Charles de Gaulle, TV-tale 7. juni 1968

 

«Hovedkvarteret er hemmelig, men jeg tror det befinner seg et sted i London. De er ikke studenter, men er kjent som 'situasjonister'; de reiser rundt overalt og utnytter studentenes misnøye.»

-- News of the World, 16. februar 1969

 

Endelig utkommer Guy Debords klassiker Skuespillsamfunnet fra 1967 på norsk.

 

Skuespillsamfunnet beskriver et samfunn der vareformen kolonialisererstadig større områder av livet, og der varene fremstår som alt annet enn det de egentlig er: resultater av menneskelig arbeid. Boka ble et manifest for det franske mai-opprøret og raskt den mest stjålne i Paris' bokhandler. Den avdekker det reklamebransjen og kommunikasjonsrådgiverne tar seg betalt for å dekke over, og leverer en totalkritikk av ulike økonomiske, politiske og kulturelle prosesser som har blitt kraftig forsterket siden Skuespillsamfunnet først kom ut.

 

Etterord av Jonas Bals

Utgitt av Gasspedal og News From NowHere

Oversatt kollektivt av News From NowHere

 

Slippefest på Botsen Pub og Vinhus (Oslo) 28.11 kl. 1700. Gratis inngang.

 

Mer om slippefesten:

http://vagant.no/kalender/58270_lanseringsfest-skuespillsamfunnet/forestilling/83831

 

Boka kan bestilles her:

http://www.audiatur.no/bokhandel/?visning=bok&id=32583


 

Tania Ørum - De eksperimenterende tressere

Tania Ørum - De eksperimenterende tressere

Tressernes kunst er i livlig dialog med samtiden. Gennem den mest eksperimenterende del af kunsten får man et billede af de voldsomme skift, der indtraf i perioden, og som grundlæggende ændrede den traditionelle hierarkiske samfundsorden, de herskende smagsnormer, hverdagslivet og de personlige relationer. Det er den eksperimenterende tilgang til verden - lysten til at krydse grænserne mellem kunstarter og mellem kunst, liv og politik - der har givet tresserne deres særlige stråleglans.

De eksperimenterende tressere er den første samlede fremstilling af perioden, som går på tværs af kunstarterne og trækker forbindelsen til samtidsfænomener som massemedier, kulturkamp, tegneserier og ungdomsoprør.

Release på Avantgardens selvmord

 
Vi holder release på Mikkel Bolts nye bog Avantgardens selvmord i Folkets Park den 4. juni mellem kl. 16 og 18. Kom forbi til et par kasser øl og et par kasser bøger.
28/6 & Mikkel Bolt

http://forlaget286.blogspot.com/

Stedet: Modernisme i nordisk lyrikk 2

Hadle Oftedal Andersen, Peter Stein Larsen og Louise Mønster (red.):

Stedet: Modernisme i nordisk lyrikk 2

160 s.

Helsingfors universitet 2008

12 euro

 

Boken kan bestilles av elina.pelkonen@helsinki.fi

 

Fra baksideteksten:

 

Stedet - modernisme i nordisk lyrik 2 indeholder ti artikler, der handler om stedets betydning i nordisk modernistisk lyrik. Bogen forbinder således et meget centralt og aktuelt emne i litteraturforskningen med et specifikt nordisk og lyrisk perspektiv, og dens samlende element består deri, at alle artiklerne diskuterer stedsproblematikken i relation til vigtige moderne nordiske forfatterskaber samt optegner forbindelseslinjer imellem dem. Blandt de mere end fyrre forfatterskaber, der indgår i artiklernes behandling af stedsproblematikken, kan nævnes Vilhelm Ekelund, Gunnar Björling, Pär Lagerkvist, Gustaf Larsson, Rudolf Broby-Johansen, Henry Parland, Alf Larsen, Ole Sarvig, Per Højholt, Öyvind Fahlström, Klaus Rifbjerg, Tomas Tranströmer, Jan Erik Vold, Eldrid Lunden, Henrik Nordbrandt, Dan Turèll, Tor Ulven og Michael Strunge, ligesom artiklerne inddrager væsentlige nordiske tidsskrifter som Quesego og Klingen.


Læs mere "Stedet: Modernisme i nordisk lyrikk 2" »

Nordlit no. 21 - digital version

Nordlit no. 21 is now available for download at the Nordlit homepage

Proceedings from the third conference of the Nordic Network
for Avant-Garde Studies: ”Centre-Periphery. Avant-Garde
and the Other”, Tromsø 23–24 November 2006.

Short course in Norwegian: 
Komplett = the whole issue downloadable.
Kapittel = individual chapters.
Anmeldelser = book reviews.

Printed version will arrive later this summer.

Themeissue of Ritið: Avant-Garde

The first volume of Ritið, the journal of the Faculties of the Humanities at the University of Iceland, in 2006 is devoted to the theme avant-garde.

The volume contains seven articles based on papers that were presented at the conference “Avant-Garde: Emergence, History and Actuality” in Reykjavik, September 2nd and 3rd 2005. Ástráður Eysteinsson discusses the relation of the terms modernism and avant-garde in a case study of Franz Kafka´s works. Hubert van den Berg presents a reproduction of the connections between the Icelandic artists Jón Stefánsson and Finnur Jónsson with the historical avant-garde movements in Europe. Benedikt Hjartarson describes the reception of the avant-garde in Iceland in the 1920s and discusses the constitutive role played by avant-garde aesthetics in the discourse on Icelandic culture in the period. Sascha Bru discusses the relation of avant-garde and politics and offers a critical approach to older writings on that subject. Tania Ørum discusses problems related to the use of the terms historical avant-garde and neo-avant-garde in an analysis of the aesthetic practices of avant-garde movements of the post-war era. Halldór Björn Runólfsson´s article reflects the paradoxical relation between the manifestoes of the historical avant-garde and its aesthetic achievements in a broader perspective, as well its relation to the contemporary art scene. Geir Svansson focusses on the writings of the Icelandic avant-garde writer, musician and artist Megas, and their relation to the tradition of avant-garde and amodernism.

Læs mere "Themeissue of Ritið: Avant-Garde" »

En tradition af opbrud

avantgarde.jpg

En tradition af opbrud
- avantgardernes tradition og politik

Red. af Tania Ørum, Marianne Ping Huang & Charlotte Engberg

En tradition af opbrud er den første danske præsentation af avantgardetraditionen fra starten af det 20. århundrede frem til vore dage.

Avantgardebevægelserne har præget det 20. århundrede. De har udfordret både kunstens, kulturens og videnskabens institutioner. Og fra avantgardekredsene har ringene bredt sig og påvirket også den brede strøm af kunst og kultur.

Antologiens nyskrevne internationale og danske bidrag belyser avantgardetraditionen bredt teoretisk og historisk og går i dybden med analyser af enkelte bevægelser, kunstnere og værker.

450 sider. Illustreret.
ISBN: 87-90326-71-7

Forlagets omtale
Læs anmeldelser