Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

EAM newsletter 5

Below is a link to the fifth EAM newsletter. Issue 6 will appear in May 2012. 

All cfps welcome! 

http://www.avantgardenet.eu/nyhedsbreve/EAM_newsletter_5.pdf 

EAM newsletter * bulletin * Rundbrief

News * nouvelles * Nachricht 

MATERIALMEANINGS 

Third Biannual conference of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) * 7-9 September 2012 * the University of Kent, Canterbury, UK * 

http://www.kent.ac.uk/english/materialmeanings/index.html  

This conference investigates the avant-garde's reconfiguration of matter and materials in the quest to generate new meanings and effects. Its particular focus will be the manner in which different artistic disciplines adopt strategies, theories and techniques from each other, and how they translate, transform and integrate conceptions and modes of expression from other sign systems. Proposals are invited for contributions which deal with any of the following: the interference or conflict of artistic disciplines; the interaction of disciplines in artistic movements; the combination of media in single artworks or artistic practices; the treatment of sign as matter and matter as sign; the materiality of art and the art of materiality; art and material environment; the world as matter and meaning; text as thing, things as texts; the transfiguration of traditional or found materials; the material effectivity of the avant-garde; the relationship between manifestos and art; technology and the transformation of meaning; the incorporation of the foreign or extraneous. We welcome contributions across all areas of avant-garde activity: art, literature, music, architecture, film, artistic and social movements, lifestyle, television, fashion, drama, performance, activism, design and technology. We especially welcome contributions which explore the combination of different media or practices within a single work or within a given environment. Please subscribe to the conference email list: https://lists.kent.ac.uk/sympa/info/eam-2012-cfp

Read or download the entire newsletter 

 

EAM Newsletter

EAM
The second EAM newsletter can be downloaded here. Number 3 will apear in May 2010.

Nordic Research Gems

Kære medlemmer af Nordisk Netværk for Avantgarde Studier,

Jeg har den glæde at kunne meddele, at vores netværk er blevet udvalgt af NordForsk til at være en succeshistorie. Vi bliver derfor lanceret i en publikation med titlen Nordic Research Gems. Success Stories from NORIA – the Nordic Research and Innovation Area under overskriften ”A history of the odd ones out” med både tekst og billeder. Se www.nordforsk.org og http://www.nordforsk.org/_img/research_gems_web.pdf.

I Finland er ass. prof. Irmeli Hautamaki (irmeli@mustekala.info) tiltrådt som koordinator. Vores finske koordinator for 2007-2008 Kimmo Sarje har netop afholdt en indledende konference i Helsinki. Og Irmeli Hautamaki har nu påbegyndt opbygningen af et finsk netværk for avantgarde studier.

Mange hilsner

Tania Ørum

 (English version below) 

Læs mere "Nordic Research Gems" »

Newsletter August 2008

Dear members of the Nordic Network for Avant-Garde Studies

One of the main projects of the network in its last two years is the four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes. It will be published by Rodopi in English.

The first volume is taking shape just now, and we hope to have it ready in time for the final conference of the Nordic Network in November 2009, which will focus on historiography.

If you wish to know more about the Cultural History, you are most welcome to the presentation of volume two that is part of the Golden Days Festival in Copenhagen on September 11 2008 in room 27.0.09 at the University of Copenhagen, Karen Blixensvej 1, 2300 Copenhagen S. from 9 a.m. until 5 p.m.

The morning session of the conference will be in English, whereas the afternoon session will be in Danish. Please see programme below.

Until then – have a pleasant summer.

Best wishes

Tania

 

Læs mere "Newsletter August 2008" »

Dear Members of the Nordic Network for Avant-Garde Studies,

The main activity planned for 2008 was the launching of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM), which is an idea that has been developed within our network and which we have worked to establish for the last 2-3 years. Tania Ørum has been the chair of the European network since 2006, Per Bäckström has been chair of the membership committee since 2006, while Sascha Bru of Ghent University has put an enormous amount of work into organising the first conference in Ghent. The Nordic Network has co-funded the cnference in Ghent.

So it is a great pleasure to report that the first conference of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies 29-31 May 2008 at  Ghent University, Belgium was a great succes. The conference had more that 200 speakers in 7 parallel tracks and around 350 participants from more than 30 countries. Many people came from Eastern, Central , Northern and Southern Europe, as well as from different parts of the USA, and even from New Zealand and Australia. In spite of the number of scholars present, the atmosphere was happy and relaxed, and many people expressed their satisfaction with the conference and the fact that a European organisation dealing with the subject of avant-garde and modernism in Europe had finally been established. There were also several representatives of European universities who announced their wish to organise future conferences.

Læs mere "Dear Members of the Nordic Network for Avant-Garde Studies," »

Nyhedsbrev januar 2008

Kære Netværksmedlemmer,

Den glædelige nyhed er, at vi netop har fået besked om fra NordForsk, at Nordisk Netværk for Avantgarde Studier er forlænget med to år, 2008-2009.

I vores ansøgning om forlængelse skrev vi følgende om vores indsats de forløbne 3 år:

Nordisk Netværk for Avantgardestudier har i de første 3 år fungeret som samlingspunkt for de geografisk og fagligt vidtspredte forskningsmiljøer i de nordiske lande, herunder et stort antal ph.d.'er, gennem sine årlige nordiske konferencer og lokale seminarer, sine publikationer og sin hjemmeside www.avantgardenet.eu. Det Nordiske Netværk har endvidere etableret kontakter til mange internationale forskere.

Om de kommende 2 års aktiviteter skrev vi:

I de kommende 2 år vil netværket fortsætte disse aktiviteter, men især fokusere på 1) udarbejdelse, redaktion og begyndende publikation af en 4-binds Cultural History of the Nordic Avant-Gardes og 2)  nordisk deltagelse i etableringen af et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier (EAM).

4-bindsværket er allerede påbegyndt, og det forventes at 1. bind publiceres på forlaget Rodopi i slutningen af 2008 eller begyndelsen af 2009. Kulturhistorien vil påvise forskelle, ligheder og sammenhænge mellem de nordiske landes avantgarder, de nordiske avantgarders internationale forbindelser og avantgardestrømningernes betydning for den generelle kulturhistoriske udvikling i Norden. Da værket publiceres på engelsk, vil det bidrage til at gøre nordisk kultur og forskning mere kendt i en international sammenhæng. At der er interesse for de nordiske lande, deres forskning og for en større international forskerkoordinering, viser forberedelserne til det europæiske forskningsnetværk, som udspringer af det nordiske netværk og vil afholde sin første konference i Ghent, Belgien i maj 2008, hvortil der allerede er tilmeldt forskere fra mere end 20 lande. Det europæiske netværk vil give både nordiske forskere og forskningsstuderende langt bredere europæiske/internationale kontaktflader.

Læs mere "Nyhedsbrev januar 2008" »

Newsletter January 2008

Dear Network members,

The good news is that we have just been informed by NordForsk, that the Nordic Network for Avant-Garde Studies has been extended for another 2 years, 2008-2009.

In our appplication for extension we wrote about the previous years:

During the last 3 years, the Nordic Network for Avant-Garde Studies has served as a meeting place for the geographically and departmentally widely scattered research units in the Nordic countries, among these a large number of ph.d.s.  Scholars from separate disciplines, departments and localities have met at the Nordic conferences, and local seminars of the Network and through the Network’s website www.avantgardenet.eu. The Nordic Network has also established relations to many international scholars.

About the activities of the next 2 years we wrote:

For the next 2 years the network will continue these activities, but will focus especially on

 1) the writing, editing and first publication of a 4-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and

 2) the Nordic participation in the establishment of a European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM)

Work on the 4-volume cultural history has already started, and we expect the first volume to be published in late 2008 or early 2009 by the publishing house Rodopi.  The cultural history will demonstrate differences, similarities and connections between the avant-gardes in the Nordic countries, the international relations of the Nordic avant-gardes, and the impact of the avant-garde currents on the general cultural development in the Nordic countries. A publication in English will help promote knowledge of Nordic culture and research internationally.

International interest in the Nordic countries, Nordic research as well as in an extended international coordination of avant-garde research is evident from the preparations for the European Research Network, which has sprung from the Nordic Network and will have its inaugural conference in Ghent in May 2008 (see www.eam-europe.ugent.be). Scholars from more than 20 countries have already announcd their participation in this conference. The European network will give Nordic scholars and students far better European/international contacts.

Læs mere "Newsletter January 2008" »

Fra konkret poesi til digital poesi/From Concrete Poetry to Digital Poetry

Kære Netværksmedlemmer,

Dette for at gøre jer opmærksom på Avantgardenetværkets kommende arrangement

Fra konkret poesi til digital poesi/From Concrete Poetry to Digital Poetry

9.-10.november på Københavns Universitet

Det er et mere ambitiøst arrangement end de vanlige lokale seminarer i Nordisk Netværk for Avantgarde Studier, da vi har allieret os med forskerskolerne Georg Brandes Skolen og Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag (KLIK) og derfor har bedre ressourcer end vanligt.
Konferencen falder i 3 blokke:

1950ernes og 60ernes konkretpoesi
Til konferencen har vi fornøjelsen af at have en international ekspert i ekfrasis og brasiliansk konkretpoesi, prof. Claus Clüver, der vil give os indblik i disse sjældne sager.
Vi har vores netværkmedlem Jesper Olsson, som er ekspert i svensk konkretpoesi, mens jeg selv vil tale om dansk konkretpoesi.

Fra konkret poesi til digital poesi
Efter denne blok om 1950erne og 1960erne tager vi turen fra konkret poesi til digital poesi guidet af Anna Schaffner, som har skrevet ph.d.afhandling i Edinburg om hele udviklingsforløbet fra 1950erne frem til idag.
I tillæg til Anna Schaffners foredrag demonstrerer Christian Yde Frostholm fra AfsnitP deres prisbelønnede digitalisering af svensk konkretpoesi fra dengang og nu.

At genopfinde konkretpoesi i dag
Her bliver der anledning til at møde to af de mest spændende nye digtere i Sverige og Norge.

Fra Sverige kommer Anna Hallberg og taler og læser op – introduceret af Jesper Olsson, der som redaktør af tidsskriftet OEI har været medvirkende til at lancere den nye bølge af eksperimentel digtning i Norden og udgive en lang række eksperimenterende digtere.

Fra Norge kommer Monica Aarsprong med oplæsning og udstilling, præsenteret af den norske litteraturforsker og redaktør af tidsskrriftet Vagant Audun Lindholm.

Der er gratis adgang for alle. Det kræver blot tilmelding på forhånd til www.hum.ku.dk/georgbrandes, hvorfra der også kan rekvireres et kompendium med tekster til forberedelse eller eftertanke.

Ved Netværkets forrige, meget vellykkede arrangement om Little Magazines d. 22.-23. Oktober 2006 var fremmødet af netværksdeltagere meget ringe. Hvis deltagelsen til denne konference er ligeså sløj, vil der ikke fremover blive taget initiativ til større konferencer, da de kræver megen energi og tid. Så ved I det.

Hilsner

Tania Ørum

Læs mere "Fra konkret poesi til digital poesi/From Concrete Poetry to Digital Poetry" »

Bästa avantgardeintresserade,

under ett par års tid har Nordiskt Avantgardenätverk, finaniserat av NordForsk, varit aktivt genom konferenser och möten, samt informationsspridning över Internet och via epost. Nätverket är interdisciplinärt och internationellt, och omfattar ca 100-150 deltagare från de nordiska länderna samt från flera europeiska länder. Verksam heten är först och främst inriktad på att knyta kontakter mellan forskare som ägnar sig åt avant garde- och modernismstudier inom olika historiska skeenden.

Nordiskt Avantgardenätverk har som målsättning att, vid sidan av det nordiska samarbetet (vidare beskrivet nedan), även organisera lokala, nationella nätverk. Ett sådant nätverk skulle kunna ordna egna möten och konferenser eller samarbeta kring andra projekt. En realistisk nivå till en början är att etablera en gemensam lista för ut skick och information, och utveckla en hemsida (samordnad med den nordiska hemsi dan). Härigenom skulle alla avantgardeintresserade i Sverige få en mötesplats där de kan hålla sig uppdaterade om vad som pågår inom området – såväl i form av akademiska arrangemang som konstnärliga aktiviteter. En annan strategi för det nationella nätverket skulle kunna vara att etablera aktiva kanaler för att fördjupa samarbetet mellan de akademiska och kulturella institutionerna – t.ex. i form av samarrangemang mellan universitet/högskolor, gallerier, tidskrifter och enskilda utövare, eller kanske genom olika utgivningsprojekt.

Med detta utskick vill vi sondera intresset för deltagande i ett sådant Svenskt Avantgardenätverk.

Læs mere "Bästa avantgardeintresserade," »

Nyhedsbrev august 2006

Kære netværksmedlemmer,

Forhåbentlig har I nydt den varme sommer.

I København har avantgardenetværket været i gang igen et stykke tid nu.
Vi har bl.a afholdt andet møde i redaktionsgruppen for bind 1 + 2 af de nordiske avantgarders kulturhistorie (1900-1925 + 1925-1950) d. 19. august. Hele kulturhistorien planlægges til 4 bind, som skal udkomme på engelsk (forlag er endnu ikke fastlagt). Marianne Ping Huang og Tania Ørum fungerer som redaktører og organisatorer for det samlede projekt, men bindene har hver deres sagkyndige redaktion. I redaktionen af bd. 1 sidder: Benedikt Hjartarson (IS), Hubert van den Berg (NL), Rikard Schönström (S), Annegret Heitmann (D), Per Stounbjerg (DK), Torben Jelsbak (DK) og Dorte Aagesen (DK), der forventes også at fungere som overordnet redaktion på bd. 2. Foreløbig er en plan for første bind under udarbejdelse, og når den er helt på plads, vil vi begynde at søge bidragydere til de enkelte afsnit.
Bind 3 + 4 af avantgardehistorien (1950-1975 og 1975-2000), som ligeledes vil blive redigeret af én redaktionel gruppe, der endnu ikke er sammensat, forventes igangsat i foråret 2007.
Nærmere oplysninger om avantgardehistorien vil blive lagt ud på vores nye hjemmeside: www.avantgardenet.eu, som forventes at være oppe i løbet af den sidste uge i august/første uge af september. Tak til Anja Skoglund, som har stået for det fine layout og den betjeningsvenlige udformning af hjemmesiden.

Læs mere "Nyhedsbrev august 2006" »

Nyhedsbrev marts 2006

Marts 2006


Kære netværksmedlemmer,

I weekenden d. 10.-12. marts, havde vi det indledende møde i København om en engelsksproget nordisk avantgardehistorie i fire bind. Vi påbegyndte diskussionerne om de første 2 bind, der skal strække sig fra hhv. 1900-1925 og 1925-1950. I det indledende møde deltog:
Hubert van den Berg (Groningen)
Annegret Heitman (München)
Benedikt Hjartarson (Reykjavik)
Marianne Ping Huang (Århus)
Torben Jelsbak (København)
Rikard Schönström (Lund)
Martin Glaz Serup (Netværkssekretær)
Per Stounbjerg (Århus)
Tania Ørum (København)
Dorthe Aagesen (København)
Marianne og jeg er med som initiativtagere og organisatorer, men træder først aktivt ind i forbindelse med de to sidste bind (1950-1975 og 1975-2000)
Vi havde nogle rigtig gode diskussioner udfra bl.a. Benedikts oplæg (vedlagt): om principper, periodisering, komposition og vægtning af analyseeksempler over for mere brede fremstillinger. Foreløbig har Hubert van den Berg og Benedikt Hjartarson påtaget sig at være tovholdere for første runde og udsende en sammenfatning af mødets resultater. Dernæst skal der tænkes videre og findes flere bidragydere, så vi kan dække de forskellige nordiske lande og forskellige kunstarter etc.
Næste møde finder sted i København d. 19. August 2006.

Næste arrangement i Det nordiske Netværk var planlagt som en todages Situationistkonference arrangeret af Mikkel Bolt Rasmussen og Jacob Jacobsen. Arrangørerne planlægger en dag med mere akademiske oplæg (med bidrag af bl.a. Thomas McDonough, Stewart Home, Alaistair Bonnet, Roberto Ohrt, Karen Kurzcynski og Claus Falkenstrøm) og en mere workshop-agtigt dag med oplæg af tidligere medlemmer af is. Der er kontakt til flere af de gamle situationister, som gerne vil komme: Jacqueline de Jong, Peter Laugesen og Bengt Ericsson m.fl.
Alle medlemmer af det nordiske netværk er velkomne. Konferencen var planlagt til at finde sted d. 25-26. maj 2006 i København, men har måttet udsættes, da arrangørerne ikke har kunnet få det hele på plads, og det nu er for sent at annoncere et så ambitiøst arrangement.
Nærmere oplysninger om Situationistkonferencen følger så snart som muligt. Den vil formentlig finde sted enten i efteråret 2006 eller foråret 2007.

Den 9.-11. Juni mødes de nordiske koordinatorer (Marianne Ping Huang og Tania Ørum, DK, Jonas Ingvarsson og Jesper Olsson, SE, Per Bäckström og Bodil Børset, N, Benedikt Hjartarson og Hlynur Helgasson, IS) for at koordinere netværksaktiviteterne. Vi skal dels diskutere den kommende netværkskonference i Tromsø i november 2006, som der er udsendt Call for Papers til. Dels skal vi forhandle med Sascha Bru (Ghent) og Peter Nicholls (Essex) om et kommende europæisk avantgardenetværk eller en European Association for Avant-Garde Studies.

Efterårets første arrangement i det nordiske avantgardenetværk bliver d. 22.-23. September 2006 i København, hvor vi afholder en todages konference om Little Magazines med oplæg om de små tidsskrifters rolle fra det tidlige 20.årh’s avantgarde over efterkrigstidsavantgarden og frem til dagens små eksperimentaltidsskrifter. Nærmere program følger (se foreløbigt udkast til program vedlagt).
Hvis det er økonomisk og praktisk muligt vil vi søge at afholde en endages konference om Konkret poesi, muligvis i tilslutning til tidsskriftskonferencen. Også denne konference vil trække trådene fra den konkrete poesis start i slutningen af 1950’erne i Brasilian, Schweiz og Sverige frem til genoptagelserne i dagens (elektroniske) poesi. Begge konferencer kan nyde godt af, at vi i efterårssemesteret har en ekspert i brasiliansk konkret poesi og tidsskrifter i København, nemlig professor emeritus Claus Clüver fra Indiana University, USA.

Det danske avantgardenetværks antologi En tradition af opbrud. Avantgardernes tradition og politik har fået fine anmeldelser i Information og Jyllandsposten, men er stadig ikke blevet anmeldt i Politiken eller Weekendavisen. Til gengæld har den fået en god lektørudtalelse i bibliotekssystemet. Der er også anmeldelser undervejs flere steder i Norge. Foreløbig er der solgt et skuffende lille antal. Netværksmedlemmer kan erhverve et eksemplar til rabatpris Dkr. 200,- + postforsendelse.
Bed gerne jeres lokale boghandler om at skaffe et eksemplar hjem.
Også første bind i serien af skrifter fra avantgardeprogrammet ved Edinburgh University, UK, redigeret af Dietrich Scheunemann, er nu udkommet i Rodopis serie af Avantgarde Critical Studies. Det har titlen Avant-Garde/Neo-Avant-Garde og rummer en række artikler, der med bagsidens ord ”explores new approaches to the study of avant-garde literature and art, film and architecture” og søger at åbne for nye teoretiske mere præcise undersøgelser af efterkrigstidens avantgarde. Endnu to bind er under udgivelse med bidrag fra de efterfølgende to konferencer, som Tania har deltaget i som repræsentant for det nordiske avantgardenetværk, ligesom forskere fra Edinburgh har deltaget i vores nordiske netværkskonferencer.

Mange hilsner

Tania