« The Archive in Motion | Main | Who is betting on 47? / The George Maciunas Award. »

Norsk Avantgarde.

 

 

Performative sjangere

(Film, teater, performance, happenings, live-arts, dans, musikk etc)

 

Avantgardeseminar i Oslo 

Litteraturhuset: Kverneland 24. – 25. april 2009

arrangert av Nettverket Norsk avantgarde

 

Norsk Avantgarde. Performative sjangere er et 2-dagers seminar, som har til målsetning å sette fokus på avantgarde i Norge og dens performative praksis. Ett særtrekk ved avantgardens praksis er at den legger tonevekt på performative og prosessuelle aspekter ved skapelsen, og mindre vekt ved verket i sig. Dette stiller store utfordringer til analysen av avantgardens kunst, ettersom det sentrale ved den er den prosessuelle skapelsen og ikke verket som oftest er flyktig. Vi ønsker derfor å samle forskere og andre som har med avantgarde å gjøre, på et seminar i Oslo for å diskutere disse vanskelige forhold innom ulike kunstarter, og for å bygge videre på det norske faglige nettverket som har blitt etablert under to tidigere seminarer om tidskrifter og norsk avantgarde i allmennhet.