Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

POUL GERNES & AVANTGARDEN

POUL GERNES & AVANTGARDEN 
- PERSPEKTIVER PÅ EN BRYDNINGSTID

Mini-seminar i samarbejde med Nordisk Netværk for Avantgardestudier.

Intens og inspirerende aften om Poul Gernes og hans tid. Mini-seminaret tager udgangspunkt i Louisianas store udstilling om Gernes (åbner 2. juni) og i Nordisk Netværk for Avantgardestudiers arbejde med at skrive de nordiske avantgardestrømningers kulturhistorie på tværs af kunstarter og landegrænser.

Lektor emerita og redaktør Tania Ørum og fire bidragydere fra netværkets bog om årene 1950-1975 vil her sætte Gernes ind i en større kulturhistorisk sammenhæng. Desuden deltager musikeren Niels Skousen - og kurator af Poul Gernes-udstillingen, Anders Kold.

HVOR: Louisianas Koncertsal
PRIS: Gratis for museets gæster. Pladsreservation anbefales:http://bit.ly/1ONttK0

PROGRAM
Kl. 17.00
Anders Kold: Louisianas Gernes chok
Tania Ørum: Præsentation af De nordiske avantgarders kulturhistorie 1950-1975
Jens Tang Kristensen: Fra Poul Gadegaards udsmykning af Angli-fabrikken i Herning til Poul Gernes' udsmykning af Herlev Amtssygehus
Vibeke Petersen Gether: Brødre i ånden: Aagaard Andersen og Poul Gernes
Peter van der Meijden: Da Fluxus skyllede ud...over Europa 

Kl. 18.30-19.15
Spisepause

Kl. 19.15
Thomas Hvid Kromann: Tidsskriftet ta' (med omslag af Poul Gernes)
Tania Ørum og Niels Skousen: Filmkollektivet ABCinema: Vilde eksperimenter med begrænset teknologi

Kl. 20.15
Arrangementet slutter

OPLÆGSHOLDERE:
Tania Ørum, Lektor emerita ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, Jens Tang, kunsthistoriker Ph.D, Vibeke Petersen Gether, seniorforsker ved Det kongelige Bibliotek, Peter van der Meijden, kunsthistoriker, Ph.D. og post.doc ved SMK, Thomas Hvid Kromann, adjunkt, Ph.D, ved Det kongelige Bibliotek, Niels Skousen er skuespiller og musiker, Anders Kold, kurator og museumsinspektør på Louisiana.

OM POUL GERNES-UDSTILLINGEN (åbner 2. juni): www.louisiana.dk/udstilling/poul-gernes
OM LOUISIANA LECTURES: www.louisiana.dk/det-sker/louisiana-lectures

Der er gratisk adgang for medlemmer af det nordiske avantgardenetværk til denne præsentation af A Cultural HIstory of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950-1975.