Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Krigens skygge - Politisk kunst i Norge 1914-2014

Invitasjon til åpning

Per Krogh, Granaten / The Granade, 1916. © Trondheim Kunstmuseum / Trondheim Art Museum
© Per Krohg / BONO 2014. Foto © Trondheim kunstmuseums samling
Velkommen til utstillingsåpning fredag 30. januar 2015 kl 19.00

 

 

Krigens skygge.

Politisk kunst i Norge 1914-2014


 

30. januar – 29. mars 2015

 

Kurator: Kari J. Brandtzæg
Program for åpning

Kl. 19.00 Åpningstaler ved kunstnerisk leder Mats Stjernstedt og
kurator Kari J. Brandtzæg

Kl. 19.15 Musikalsk innslag ved Johanna Zwaig

Kl. 19.20 Direktør ved Det Norske Nobelinstitutt Olav Njølstad åpner utstillingen


Kl. 20.00 Lesning: Goksøyr & Martens OMsorg  (45 min) i Kunstnernes Hus' auditorium

 

Sommeren 2014 var det 100 år siden de første skuddene smalt i Sarajevo. I kunsthistorien markerer første verdenskrig overgangen fra en heroiserende krigsikonografi til en tematisering av krigens menneskelige lidelse og meningsløshet. Avantgarde- og tendenskunsten som fulgte i kjølvannet av krigen gjorde seg sterkt gjeldende også i Norge. I utstillingen Krigens skygge. Politisk kunst i Norge 1914–2014 viser kurator Kari J. Brandtzæg hvordan kunstnere til ulike tider har gjort opprør mot etablerte normer, skildret dramatiske kollektive erfaringer og skapt utopier om en bedre verden. Utstillingens 150 verk gir publikum en unik mulighet til selv å se brudd og kontinuitet i den politiske kunstens norske historie.
 
Utstillingens tematikk om kunstens relasjon til krig og samfunn er mer aktuell enn noen gang. Hvordan skal vi forholde oss til vår tids kriger og lidelse? Og har kunstnere en spesiell forpliktelse i så måte? Gjennom et nytt kildemateriale, med malerier, fotografier og tegninger, vil utstillingen belyse hvilken betydning krig og opprør har hatt for kunstnerrollen og den moderne kunstens utvikling. Utstillingen konsentrerer seg om tre perioder; mellomkrigstiden (1920–40), etterkrigstiden (1960–70) og vår egen tid (2000–2014).
 
 
Kunstnere:
Henrik Sørensen (1882–1962), Per Krohg (1889–1965), Reidar Aulie (1904–1977), Willi Midelfart (1904-1975), Kai Fjell (1907–1989), Arne Ekeland (1908–1994), Nanna Broch (1879–1971), Per Kleiva (1933), Willibald Storn (1936), Victor Lind (1940), Morten Krohg (1937), Elisabeth Haarr (1945), Elsebet Rahlff (1940), Thomas Kvam (1972), Anders Eiebakke (1970), Andrea Lange (1967), Shwan Dler Qaradaki (1977), Ane Hjort Guttu (1971), Lene Berg (1965), Vanessa Baird (1963), Toril Goksøyr (1970) & Camilla Martens (1969), Matias Faldbakken (1973), Marte Aas (1966), Ivan Galuzin (1979) og Knut Åsdam (1968).
 
Kurator Kari J. Brandtzæg (1966) er PhD kandidat i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo med en avhandling om Henrik Sørensen og tendenskunsten i et transnasjonalt perspektiv. En sosial avantgarde? Hun har kuratert en rekke utstillinger i inn og utland, blant annet Kyss frosken! Forvandlingens kunst for Nasjonalmuseet på Tullinløkka i 2005.
 
Katalogen Krigens skyggePolitisk kunst i Norge 1914–2014 er utgitt på forlaget Teknisk Industri. Boken inkluderer verkdokumentasjon av kunstnere, samt tre nyskrevne artikler av Espen Hammer, Hubert van den Berg og Kari J. Brandtzæg.

Takk til Statens Museum for Kunst i København, Malmø Konstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, KODE (Bergen), Rogaland Kunstmuseum, Holmsbu Billedgalleri (Drammens Museum), Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Munchmuseet (Stenersen-samlingen), Arbeiderpartiet, Dagbladet/Berner gruppen, Standard (Oslo), private samlere og kunstnerne selv for lån av verk.
 Takk til KORO ved kunstprosjekter i offentlige uterom, URO
, for støtte til realiseringen av den mobile installasjonen Egress av Knut Åsdam.

En spesiell takk til Sven Oluf Sørensen for hans engasjement i utstillingen og støtte til teknisk konservering av verket Ærens mark (1931) av Henrik Sørensen.


Utstillingen er støttet av Fritt Ord, Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Hjelpefond.

For spørsmål, kontakt presse@kunstnerneshus.no


Åpen omvisning
Hver søndag kl. 14 tilbyr vi åpen omvisning i utstillingene. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten og du behøver ikke forhåndsbestille.
 
Skoler
Vi tilbyr gratis omvisninger til skoler. Utstillingen er svært relevant for skoleklasser, både innen estetiske fag, norsk og historieOmvisningene er dialogbaserte og holdes av billedkunstnere og kunsthistorikere, og gir en fordypende og aktuell innfallsvinkel. Varighet ca. 30-45 minutter. Bestill omvisning på epost til Marie Buskov, mb@kunstnerneshus.no
.