" /> Avantgardenet: January 2013 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

CFP: The Avant-Gardes in the Nordic Countries 1925-1950: History, Culture and Aesthetics, 3-4 October 2013

Some years ago the growing scholarly interest in avant-garde studies led to the formation of The Nordic Network of Avant-Garde Studies as a forum for attempts to map the cultural in-fluence of the aesthetic avant-gardes in the Nordic countries (mainly Denmark, Finland, Ice-land, Norway and Sweden). Part of this project is the writing of a four volume Cultural Histo-ry of the Avant-Gardes in the Nordic Countries. The first volume dealing with the years 1900-1925 will be published by Rodopi in spring 2013 (see attachment for a list of the around 30 contributions). The editors of this history now call for papers to a conference dealing with the history, culture, aesthetics, and politics of the avant-gardes in the Nordic countries in the period 1925-1950. Our hope is that most papers can be re-written and published as contri-butions to the second volume of the series, A Cultural History of the Avant-Gardes in the Nordic Countries 1925-1950.
 
Full call for papers: