Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

2 doktorander en i litteraturvetenskap/en i engelsk litteraturvetenskap

 

Karlstads universitet / Estetisk-filosofisk fakultet
Karlstads universitet - det moderna universitetet - präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 12 000 studenter och drygt 1 200 anställda.

Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Karlstads universitet utannonserar två anställningar som doktorand till den Kulturvetenskapliga forskningsmiljön vid Estetisk-filosofiska fakulteten.
 
I ämnet Litteraturvetenskap vid Karlstads universitet fokuserar vi på gränsöverskridanden, både stoffmässigt, tematiskt och interdisciplinärt. För närvarande finns en professor, fem forskare och två doktorander i ämnet.

I ämnet Engelska vid Karlstads universitet bedrivs forskarutbildning med inriktning mot både språkvetenskap och litteraturvetenskap. För närvarande finns två professorer, åtta forskare och tre doktorander i ämnet.

Forskarna inom både litteraturvetenskap och engelsk litteraturvetenskap är aktiva inom den Kulturvetenskapliga forskningsmiljön, med projekt inom miljöns fyra fokusområden: narrativitet, minne, livsåskådning och medialisering.

 

Anställningarnas närmare inriktning fastställs i båda fallen i samråd mellan doktorand och handledare, men skall ligga inom ramen för den Kulturvetenskapliga forskningsmiljön. För den litteraturvetenskapliga doktorandtjänsten kommer särskild tonvikt att läggas på de forskningsfält som utgör handledarens profil: lyrik-, avantgarde-, media- och intermedialitetsforskning. I engelsk litteraturvetenskap finns handledarkompetens med bred tematisk och teoretisk spännvidd. 

 

Læs mere her

(https://kau.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:4431/where:4/)