Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Gunnar Berg i februar

Koncerter i Nordjylland, Odense, Sheffield, Zürich og Oslo.

 

Lørdag 6. februar 2010 kl. kl. 16:00 

Aalborg Kloster, Klosterjordet 1, 9000 Aalborg 

 

På festivalen FEBRUAR DAGE spiller Bolette Roed, Michael Norman og Per Dybro Sørensen musik Gunnar Bergs TRIEDRA for blokfløjte solo og AR-GOAT III for guitarduo samt værker af Vagn Holmboe, Axel Borup-Jørgensen, Niels Chr. Rasmussen – og Johann Sebastian Bach. Koncerten er arrangeret af Foreningen Ny Musik 

 

Lørdag 6. februar 2010 kl. 15 

Børnekulturhuset Fyrtøjet, Hans Jensens Stræde 21, 5000 Odense C 

 

PRINSESSEN PÅ ÆRTEN. Gunnar Bergs musikalske eventyr for fortæller, fløjte og cello fremføres af Pia Sigmund, Kirsten og Niels Poulsen i anledning af støttearrangementet Plankeværk i Peru

Fredag 12. februar 2010 kl. 19:30 

Musikværket, Gasværkvej 60, 7900 Nykøbing Mors 

 

Bolette Roed, Michael Norman og Per Dybro Sørensen spiller Gunnar Bergs TRIEDRA for blokfløjte solo og AR-GOAT III for guitarduo samt værker af Vagn Holmboe, Axel Borup-Jørgensen, Niels Chr. Rasmussen – og Johann Sebastian Bach. Som optakt til koncerten, der er arrangeret af Morsø Teaterkreds, udstilles et udvalg af Gunnar Bergs tegninger.

 

Lørdag 13. februar 2010 kl. 16:00

Kirsten Kjærs Museum, Langvadvej 64, 7741 Frøstrup

 

Bolette Roed, Michael Norman og Per Dybro Sørensen musik Gunnar Bergs TRIEDRA for blokfløjte solo og AR-GOAT III for guitarduo samt værker af Vagn Holmboe, Axel Borup-Jørgensen, Niels Chr. Rasmussen – og Johann Sebastian Bach. Koncerten er arrangeret af Kirsten Kjærs Museum

 

Mandag 15. februar 2010 kl. 19:30 

Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13, 8001 Zürich 

 

Portrætkoncert af Gunnar Berg med sopranen ISOLDE SIEBERT og Ensemble OPERA NOVA under ledelse af PIERRE-ALAIN MONOT. På programmet står SONATE for fløjte og klarinet, FELDSPATH-SUITE for klaver, PASTOURELLE for solofløjte, TI JAPANSKE TRÆSNIT for sang og klaver, MONOLOGUE for solotrompet og HYPERION for guitar, sopran og 9 instrumenter. Koncerten optages af den svejtsiske radio. Vedføjet omtale af koncerten på engelsk. www.kulturhaus-helferei.ch

 

Fredag 26. februar 2010 kl. 13:30 

Drama Studio, The University of Sheffield, England 

 

Arnold Schönbergs Das Buch der Hängende Gärten og Gunnar Bergs 10 JAPANSKE TRÆSNIT med Signe Asmussen, akkompagneret af den engelske pianist Peter Hill i anledning af festivalen Nordic Spring 2009. Festivalen arrangeres af Sheffield Centre for Nordic Studies og University of Sheffield Department of Music.

 

Lørdag 27. februar 2010 kl. 13:00

Lindemansalen, Norges Musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, 0369 Oslo

 

Slagtøjsværket MOUTURE spilles af danske slagtøjsstuderende under ledelse af Henrik Larsen på festivalen Skandinaviske slagverkdager. 

 

Kunst- og kulturtidsskriftet APPARATUR

Kunst og litteraturtidsskriftet Apparatur#19 handler om lyd: Lydkunst, komposition, metrik, spoken word, coverart, VJ-ing og meget mere, heriblandt Jens Rossels essay "Lyden i grænselandet mellem skrift og billede - Tankestreger om komponisten Gunnar Bergs tegninger". Arbejdsgruppe Gunnar Berg har fået et mindre antal eksemplarer, der kan købes for 100 kr., excl. forsendelsesomkostninger.

 

ARBEJDSGRUPPE GUNNAR BERG

Erik Kaltoft – Agneta Mei Hytten – Jens Rossel

Vesterbrogade 127 B, 5.

1620 København V

Tlf. 4086 2066 

mail@gunnarberg.dk

www.gunnarberg.dk