Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Guy Debords Skuespillsamfunnet (1967) endelig ute på norsk

«En ny studentideologi sprer seg over verden: en dehydrert versjon av den unge Marx som kaller seg selv 'situasjonisme'.»

-- Daily Telegraph, 22. april 1967

 

«Denne eksplosjonen var fremprovosert av noen få grupper i revolt mot det moderne samfunn, mot forbrukersamfunnet, mot det teknologiske samfunnet, hva enten det er kommunismen i øst eller kapitalismen i vest -- grupper som ikke vet hva de ville satt i deres sted, men som fryder seg ved negasjon, destruksjon, vold, anarki og veiving med det svarte flagget.»

-- Charles de Gaulle, TV-tale 7. juni 1968

 

«Hovedkvarteret er hemmelig, men jeg tror det befinner seg et sted i London. De er ikke studenter, men er kjent som 'situasjonister'; de reiser rundt overalt og utnytter studentenes misnøye.»

-- News of the World, 16. februar 1969

 

Endelig utkommer Guy Debords klassiker Skuespillsamfunnet fra 1967 på norsk.

 

Skuespillsamfunnet beskriver et samfunn der vareformen kolonialisererstadig større områder av livet, og der varene fremstår som alt annet enn det de egentlig er: resultater av menneskelig arbeid. Boka ble et manifest for det franske mai-opprøret og raskt den mest stjålne i Paris' bokhandler. Den avdekker det reklamebransjen og kommunikasjonsrådgiverne tar seg betalt for å dekke over, og leverer en totalkritikk av ulike økonomiske, politiske og kulturelle prosesser som har blitt kraftig forsterket siden Skuespillsamfunnet først kom ut.

 

Etterord av Jonas Bals

Utgitt av Gasspedal og News From NowHere

Oversatt kollektivt av News From NowHere

 

Slippefest på Botsen Pub og Vinhus (Oslo) 28.11 kl. 1700. Gratis inngang.

 

Mer om slippefesten:

http://vagant.no/kalender/58270_lanseringsfest-skuespillsamfunnet/forestilling/83831

 

Boka kan bestilles her:

http://www.audiatur.no/bokhandel/?visning=bok&id=32583