" /> Avantgardenet: November 2009 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) – Membership Registration

EAM

Founded at Ghent University (Belgium) in 2008, the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) devotes itself to the study of the avant-garde and modernism in Europe within a global setting, throughout the nineteenth and twentieth centuries. The network promotes interdisciplinary and intermedial research on experimental aesthetics and poetics, and aims to encourage an interest in the cultural dimensions and contexts of the avant-garde and modernism. EAM aspires to embrace the wide variety within avant-garde and modernism studies, and welcomes all scholars engaged in these areas of research to participate in its bi-annual conferences and to contribute to its open-source bibliography.

All EAM initiatives, including its book series European Avant-Garde and Modernism Studies, are trilingual (English, French and German).

The next EAM conference High and Low will be held at Adam Mickiewicz University, Poznan in Poland from 9-11 September 2010. Visit the conference website

The EAM conference in 2012 will be hosted by the University of Kent in the UK.

Membership

EAM membership is to be renewed every two years. The membership fee is € 50. To facilitate the exchange of expertise, members’ current research interests and two of their representative publications will also be mentioned on the EAM website. Members will receive free access to a digital copy of subsequent volumes in the EAM book series. The second volume will appear in mid-2011. 

The registration form can be found here

Per Bäckström – Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi

Per Bäckström: Vårt brokigas ochellericke!

IVårt brokigas ochellericke! diskuterar Per Bäckström olika strategier för att förstå och tolka experimentell poesi, med utgångspunkt i avantgardets sönderbrutna språk, så som det kom till uttryck i exempelvis konkret poesi under sextiotalet. Undersökningens huvudfrågeställning är: fi nns det traditionella poesiteorier som är användbara för tolkningen av experimentell poesi, eller krävs det helt nya teorier och metoder för att möta detta slags dikter? Analysen rör sig från dansk poetik och Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren och Henri Michaux, via det groteska och psykosens språk till dansk och svensk experimentell poesi.

 

ISBN: 978 91 7247 219 8

258 sidor

F-pris 120 kr

Inbunden

Utkommer i januari på ellerströms

förlag 

 

Download flyer here 

Guy Debords Skuespillsamfunnet (1967) endelig ute på norsk

«En ny studentideologi sprer seg over verden: en dehydrert versjon av den unge Marx som kaller seg selv 'situasjonisme'.»

-- Daily Telegraph, 22. april 1967

 

«Denne eksplosjonen var fremprovosert av noen få grupper i revolt mot det moderne samfunn, mot forbrukersamfunnet, mot det teknologiske samfunnet, hva enten det er kommunismen i øst eller kapitalismen i vest -- grupper som ikke vet hva de ville satt i deres sted, men som fryder seg ved negasjon, destruksjon, vold, anarki og veiving med det svarte flagget.»

-- Charles de Gaulle, TV-tale 7. juni 1968

 

«Hovedkvarteret er hemmelig, men jeg tror det befinner seg et sted i London. De er ikke studenter, men er kjent som 'situasjonister'; de reiser rundt overalt og utnytter studentenes misnøye.»

-- News of the World, 16. februar 1969

 

Endelig utkommer Guy Debords klassiker Skuespillsamfunnet fra 1967 på norsk.

 

Skuespillsamfunnet beskriver et samfunn der vareformen kolonialisererstadig større områder av livet, og der varene fremstår som alt annet enn det de egentlig er: resultater av menneskelig arbeid. Boka ble et manifest for det franske mai-opprøret og raskt den mest stjålne i Paris' bokhandler. Den avdekker det reklamebransjen og kommunikasjonsrådgiverne tar seg betalt for å dekke over, og leverer en totalkritikk av ulike økonomiske, politiske og kulturelle prosesser som har blitt kraftig forsterket siden Skuespillsamfunnet først kom ut.

 

Etterord av Jonas Bals

Utgitt av Gasspedal og News From NowHere

Oversatt kollektivt av News From NowHere

 

Slippefest på Botsen Pub og Vinhus (Oslo) 28.11 kl. 1700. Gratis inngang.

 

Mer om slippefesten:

http://vagant.no/kalender/58270_lanseringsfest-skuespillsamfunnet/forestilling/83831

 

Boka kan bestilles her:

http://www.audiatur.no/bokhandel/?visning=bok&id=32583