Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

IASS 2010 - Call for Papers

International Association of Scandinavian Studies (IASS) håller sin 28:e studiekonferens vid Språk- och litteraturcentrum, Universitetet i Lund, Sverige, 3-7 augusti 2010. Temat är Översättning - adaption, interpretation, transformation. Skandinavister och andra intresserade runtomkring i hela världen är hjärtligt välkomna!

 

Anmälan kan göras från och med 26 oktober 2009 och senast 15/1 2010 via en särskild registreringsblankett på vår hemsida:

 

  http://conference.sol.lu.se/iass-2010

 

Förslag till 20 minuters föredrag och preliminära abstracts (cirka 150 - 200 ord) sänds till samma hemsida, senast 15/1 2010.

 

På hemsidan ges också  information om de tankar som ligger bakom konferensens tema och som kan ge uppslag till föredrag och papers. Konferensspråket är i första hand något av de skandinaviska språken, i andra hand engelska.

 

Uppgifter om konferensavgift, utflykter och den avslutande banketten kommer att återfinnas på hemsidan, liksom information om hotell och inkvartering i olika prislägen. Den 1/3 2010 är dead-line för den slutgiltiga utformningen av de abstracts, som kommer att tryckas i programmet inför konferensen.

 

Fram till 26/10, då anmälan kan göras på hemsidan - och naturligtvis även senare - kan frågor kring tänkta föredrag och praktiska omständigheter ställas till organisationskommittén, som tills vidare består av

 

Per Erik Ljung  (Per_Erik@Ljung@litt.lu.se)

Claes-Göran Holmberg (Claes-Goran.Holmberg@litt.lu.se)