" /> Avantgardenet: May 2009 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Release på Avantgardens selvmord

 
Vi holder release på Mikkel Bolts nye bog Avantgardens selvmord i Folkets Park den 4. juni mellem kl. 16 og 18. Kom forbi til et par kasser øl og et par kasser bøger.
28/6 & Mikkel Bolt

http://forlaget286.blogspot.com/

FUTURISMEN 100 ÅR!

Internationellt symposium om den italienska futurismen på KTH onsdagen den

27 maj 2009.

 

Med anledning av den italienska futurismens 100-årsjubileum detta år arrangerar Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, och Skolan för datavetenskap och kommunikation, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), ett endagssymposium på KTH den 27 maj 2009.


Den italienska futurismen initierades av F. T. Marinetti i februari 1909 och kom att bli en av de viktigaste avantgardistiska strömningarna inom europeisk estetisk modernism. Dess inflytande skulle sträcka sig över alla konstarter – litteratur, teater, film, måleri, skulptur, mode, musik, arkitektur – och dess effekter är än i dag mycket påtagliga inom såväl estetiska som icke-estetiska praktiker: från digital konst och litteratur till arkitektur, reklam och mode, till olika former av performance och politisk aktionskonst. Således måste, till exempel, samtida konstnärliga fenomen som ”relationell estetik” eller ”postproduktion” föras tillbaka till den futuristiska scenkonsten och collaget, och på samma sätt måste multimediala uttrycksformer i dag utan tvekan förbindas med det tidiga avantgardets kombinationer av ord, ljud och bild.

 

Symposiet är dock inte bara ett jubileum, utan också en presentation av den nya forskning kring futurism som tagit form det senaste decenniet – och ett tillfälle att undersöka såväl dess historiska roll och effekter som dess potentiella betydelser i dag. Det interdisciplinära symposiet samlar forskare från såväl USA som Sverige, Island och Danmark, som kommer att diskutera futurismen utifrån bildkonst och arkitektur, musik, film och litteratur.

 

Programmet till det internationella symposiet om futurism på KTH den 27

maj, kl. 12.00-17.30:

 

Christine Poggi, Department of Art History, University of Pennsylvania,

"The Futurist Noise Machine" (se abstract nedan)

 

Andreas Engström, Department of Music, Stockholm University, "Noise Echoes

in Contemporary Music"

 

Benedikt Hjartarson, University of Reykavik, Iceland / University of

Göttingen, Germany, "Futurism and the Avant-garde Manifesto: Reflections

on the Genealogy, History and Actuality of a Genre"

 

Helena Mattson, School of Architecture, KTH, "Technology as a New

Sensibility."

 

Carsten Juhl, Academy of Fine Arts, Copenhagen, "Time and Images in the

First Years of Futurist Art, 1909-1914"

 

Plats: Lindstedtsvägen 5, plan 6 ("Torget"), CSC/KTH. Symposiet är öppet

för allmänheten.

 

 

Dagen avslutas med en ”konstnärlig middag” i den gamla reaktorhallen (R1)

på KTH (se separat program

http://www.goethe.de/ins/se/sto/kue/sv4319327v.htm)

 

 

Christine Poggi, ”The Futurist Noise Machine” (abstract)

 

This lecture considers the many roles played by noise in Futurist manifestos, performances, painting, music, and politics. Inspired by Jacques Attali's "The Political Economy of Noise," I consider noise as an embrace of dissonance that is intended to release new, disruptive energies, and shatter the traditional function of harmony to create a sense of the inevitable isomorphism of nature and the state. In the Futurist universe, noise point to a social world of conflict and war, rendered palpable in the collision of forces/matter. Whereas late nineteenth century artists often aspired to create painting on the "immaterial" and abstract model provided by music, the futurists appropriate and "re-tune" noise as an eruption of the real into the realm of art. They represent noise in forms that point to its materiality (as in the visualization of musical vibrations in the work of Balla, or the swirls of sound in Russolo, or shards of exploding shrapnel in the collages of Carrà). They also employ noise as a means of "shocking" the viewer/auditor into a new aesthetic recognition of the modern life—with its factory whistles, motors, and rumbling trams.

 

Arrangörer:

Leif Dahlberg, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Jesper Olsson, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet

 

Symposiet finansieras av Skolan för datavetenskap och kommunikation (KTH)

och av Svenska Akademien.

 

Välkomna!