Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Stedet: Modernisme i nordisk lyrikk 2

Hadle Oftedal Andersen, Peter Stein Larsen og Louise Mønster (red.):

Stedet: Modernisme i nordisk lyrikk 2

160 s.

Helsingfors universitet 2008

12 euro

 

Boken kan bestilles av elina.pelkonen@helsinki.fi

 

Fra baksideteksten:

 

Stedet - modernisme i nordisk lyrik 2 indeholder ti artikler, der handler om stedets betydning i nordisk modernistisk lyrik. Bogen forbinder således et meget centralt og aktuelt emne i litteraturforskningen med et specifikt nordisk og lyrisk perspektiv, og dens samlende element består deri, at alle artiklerne diskuterer stedsproblematikken i relation til vigtige moderne nordiske forfatterskaber samt optegner forbindelseslinjer imellem dem. Blandt de mere end fyrre forfatterskaber, der indgår i artiklernes behandling af stedsproblematikken, kan nævnes Vilhelm Ekelund, Gunnar Björling, Pär Lagerkvist, Gustaf Larsson, Rudolf Broby-Johansen, Henry Parland, Alf Larsen, Ole Sarvig, Per Højholt, Öyvind Fahlström, Klaus Rifbjerg, Tomas Tranströmer, Jan Erik Vold, Eldrid Lunden, Henrik Nordbrandt, Dan Turèll, Tor Ulven og Michael Strunge, ligesom artiklerne inddrager væsentlige nordiske tidsskrifter som Quesego og Klingen.


Indholdsliste:

 

Peter Stein Larsen og Louise Mønster: STEDET. Indledning

 

Unni Langås: GRAVSTEDET I NYERE NORDISK LYRIKK

 

Peter Stein Larsen: NATTEHIMLENS POETIK

 

Louise Mønster: VÆGGE OG MURE. Mødesteder i og imellem Tomas

Tranströmers og Henrik Nordbrandts forfatterskaber

 

Anders Nilsson: STADEN. Några nedslag i Gunnar Björlings och Tomas

Tranströmers poesi

 

Per Erik Ljung: NEW YORK, NEW YORK - FRÅN HELSINGFORS TILL KÖPENHAMN

 

Hadle Oftedal Andersen: HEIME I MODERNITETEN, HEIME MED DØDEN. Om

Klaus Rifbjergs Amagerdigte og Jan Erik Volds Mor Godhjertas glade

versjon. Ja

 

Trygve Söderling: GATAN ELLER HALLONBACKEN - VAR ÄR MODERNISMENS

PLATS? En finländsk 1960-talsdebatt i nordiskt perspektiv

 

Per Bäckström: MEN OCKSÅ I POESIN ÅTERSTÅR ALLT ATT GÖRA. Diktens rum

hos Öyvind Fahlström & Per Højholt

 

Idar Stegane: KØBENHAVN OG TJØME. Alf Larsen sine poetiske stader

 

Eva-Britta Ståhl: HEMBYGDSDIKTNING, TRADITION OCH MODERNISM. Gustaf

Larssons diktning i ett nordiskt perspektiv

 

Bokens omslag kan beundres på www.helsinki.fi/nordica/publi/nh.htm

 

og den kan bestilles for den overkommelige pris av 12 euro - fritt tilsendt - hos elina.pelkonen@helsinki.fi