Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Nordic Research Gems

Kære medlemmer af Nordisk Netværk for Avantgarde Studier,

Jeg har den glæde at kunne meddele, at vores netværk er blevet udvalgt af NordForsk til at være en succeshistorie. Vi bliver derfor lanceret i en publikation med titlen Nordic Research Gems. Success Stories from NORIA – the Nordic Research and Innovation Area under overskriften ”A history of the odd ones out” med både tekst og billeder. Se www.nordforsk.org og http://www.nordforsk.org/_img/research_gems_web.pdf.

I Finland er ass. prof. Irmeli Hautamaki (irmeli@mustekala.info) tiltrådt som koordinator. Vores finske koordinator for 2007-2008 Kimmo Sarje har netop afholdt en indledende konference i Helsinki. Og Irmeli Hautamaki har nu påbegyndt opbygningen af et finsk netværk for avantgarde studier.

Mange hilsner

Tania Ørum

 (English version below) 

Dear members of the Nordic Network for Avant-Garde Studies,

It is my pleasure to announce that our network has been selected by the Nordic research council NordForsk as a succes story. The network is included in a recent publication called Nordic Research Gems – Success Stories from NORIA - the Nordic Research and Innovation Area under the headline ”A history of the odd ones out” which has both text and pictures. Please see www.nordforsk.org and http://www.nordforsk.org/_img/research_gems_web.pdf.

I also have the pleasure of announcing that ass. prof. Irmeli Hautamaki (irmeli@mustekala.info) has accepted the post as our coordinator in Finland. Our Finnish coordinator for 2007-2008 Kimmo Sarje har just arranged an initial conference in Helsinke. And Irmeli Hautamaki has now started organising a research network of avant-garde studies in Finland.

Greetings

Tania Ørum