Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Golden Days of Copenhagen Seminar

Avantgarde og mediekultur i mellemkrigstiden

Avant-garde and Media Culture between the Wars

 

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

11. september 2008. Kl. 9-17. Lokale 27.0.09

Arr. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og Institut for Kunst- og

Kulturvidenskab i samarbejde med Nordisk Netværk for Avantgardenetværk:

www.avantgardenet.eu

 

Tværfagligt seminar om 20’erne og 30’ernes kunst og mediekultur

Mellemkrigstiden udgør en frodig periode i europæisk kulturliv. Den traditionelle finkultur møder nye udfordringer fra nye medier og en hastigt fremvoksende populærkultur. Krigsårenes og ekspressionismens dyrkelse af den ’rene’, autonome kunst afløses af ’ny saglighed’ og funktionalismens sociale fordringer til kunsten om at tage del i opbygningen af et nyt samfund, mens surrealismen ønsker sig drømmene og lidenskaberne til magten. Seminaret zoomer ind på forskellige aspekter af denne udvikling som den kommer til udtryk i periodens mest nyskabende kunst, arkitektur, fotografi og litteratur.

Fuldt program i pdf-format: www.avantgardenet.eu/konferencematerialer/golden_days_seminar.pdf 

 


PROGRAM

 

9.00-9.15                 Welcome

9.15-10.15                Dr. Hubert van den Berg, Groningen Universitet, Holland:

                      ”Avant-Garde Culture between the Wars”        

10.15-10.30                 Kaffe

10.30-11.15                 Adjungeret prof. Irmeli Hautemäki, Helsinki Universitet, Finland:

                ”The Aesthetics and Ideology of Alvar Aalto’s Functionalism”                                            

11.15-12.00                Diskussion

 

               

 

13.00-13.45               Ph.d. Torben Jelsbak: ”Genreblanding. Ekspressionistsoiréer og dada-happenings i København omkring 1920”

13.45-14.30               Ph.d. og musemsleder, Museet Færgegården, Mette Kia Krabbe Meyer: ”Fotomontage og 20’ernes rene fotografi”

14.30-14.45                       Diskussion

14.45-15.00                       Kaffe

15.00-15.45               Museumsinspektør Dorthe Aagesen, Statens Museum for Kunst:

                        ”Wilhelm Freddie og surrealismen uden grænser”

15.45-16.30               Lektor Per Stounbjerg, Aarhus Universitet: ”Avantgarde med og uden anførselstegn. Sjov og surrealisme i Schades Kommodetyven

16.30-17.00                       Diskussion