" /> Avantgardenet: August 2008 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Call for papers

Public Disorder: Post-World War II European Art and Its Publics

AAH 2009 : Intersections

Manchester Metropolitan University

April 2-4, 2009

 

Following the end of WWII, artists across Europe, both east and west,

sought to re-imagine the identity of the public. The internationalist

utopia of the historical avant-garde had not come to pass, the populism

of the national socialist model had been discredited by Fascism and

Nazism, and it was yet unclear what shape the burgeoning commercial

public would take in either soviet block or western nations.

 

This panel seeks to foster a multidisciplinary conversation on the

problem of the post-WWII 'public disorder.' This necessitates crossing

disciplinary boundaries in order to 1) assess the relevance of current

theories of the public and counter-public spheres in relation to the

art production of this period; 2) develop new models of mediation to

elucidate the relationship between artistic practice and the

socio-political sphere and to elaborate on the models of publicity that

emerged within the specific conditions of individual countries; 3)

identify intersections between post-WWII paradigms of the public and

their contemporary reception and critique. It might also entail

considerations of art works that deliberately disdain public

aspirations to explore the realm of privacy as a potential locus of

political engagement.

 

For example, what practices and sites did artists employ to engender a

new, often multiple, public body? How did this endeavour intersect with

specific historical events – i.e., the various wars of independence,

establishment of the European Community, construction of the Berlin

Wall, events of 1968? We seek papers that engage with specific case

studies, employ new theoretical approaches, and develop original

methodological models.

 

For more information, please check the AAH website:

http://www.miriad.mmu.ac.uk/aah09/

 

250 word abstracts should be sent by November 10, 2008 to:

 

Noit Banai

Noit.Banai@Tufts.Edu

Department of Visual and Critical Studies, Tufts University/School of

the Museum of Fine Arts, Boston

 

Hannah Feldman

H-feldman@northwestern.edu

Department of Art History, Northwestern University

 

Golden Days of Copenhagen Seminar

Avantgarde og mediekultur i mellemkrigstiden

Avant-garde and Media Culture between the Wars

 

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

11. september 2008. Kl. 9-17. Lokale 27.0.09

Arr. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og Institut for Kunst- og

Kulturvidenskab i samarbejde med Nordisk Netværk for Avantgardenetværk:

www.avantgardenet.eu

 

Tværfagligt seminar om 20’erne og 30’ernes kunst og mediekultur

Mellemkrigstiden udgør en frodig periode i europæisk kulturliv. Den traditionelle finkultur møder nye udfordringer fra nye medier og en hastigt fremvoksende populærkultur. Krigsårenes og ekspressionismens dyrkelse af den ’rene’, autonome kunst afløses af ’ny saglighed’ og funktionalismens sociale fordringer til kunsten om at tage del i opbygningen af et nyt samfund, mens surrealismen ønsker sig drømmene og lidenskaberne til magten. Seminaret zoomer ind på forskellige aspekter af denne udvikling som den kommer til udtryk i periodens mest nyskabende kunst, arkitektur, fotografi og litteratur.

Fuldt program i pdf-format: www.avantgardenet.eu/konferencematerialer/golden_days_seminar.pdf 

 


PROGRAM

 

9.00-9.15                 Welcome

9.15-10.15                Dr. Hubert van den Berg, Groningen Universitet, Holland:

                      ”Avant-Garde Culture between the Wars”        

10.15-10.30                 Kaffe

10.30-11.15                 Adjungeret prof. Irmeli Hautemäki, Helsinki Universitet, Finland:

                ”The Aesthetics and Ideology of Alvar Aalto’s Functionalism”                                            

11.15-12.00                Diskussion

 

               

 

13.00-13.45               Ph.d. Torben Jelsbak: ”Genreblanding. Ekspressionistsoiréer og dada-happenings i København omkring 1920”

13.45-14.30               Ph.d. og musemsleder, Museet Færgegården, Mette Kia Krabbe Meyer: ”Fotomontage og 20’ernes rene fotografi”

14.30-14.45                       Diskussion

14.45-15.00                       Kaffe

15.00-15.45               Museumsinspektør Dorthe Aagesen, Statens Museum for Kunst:

                        ”Wilhelm Freddie og surrealismen uden grænser”

15.45-16.30               Lektor Per Stounbjerg, Aarhus Universitet: ”Avantgarde med og uden anførselstegn. Sjov og surrealisme i Schades Kommodetyven

16.30-17.00                       Diskussion

Newsletter August 2008

Dear members of the Nordic Network for Avant-Garde Studies

One of the main projects of the network in its last two years is the four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes. It will be published by Rodopi in English.

The first volume is taking shape just now, and we hope to have it ready in time for the final conference of the Nordic Network in November 2009, which will focus on historiography.

If you wish to know more about the Cultural History, you are most welcome to the presentation of volume two that is part of the Golden Days Festival in Copenhagen on September 11 2008 in room 27.0.09 at the University of Copenhagen, Karen Blixensvej 1, 2300 Copenhagen S. from 9 a.m. until 5 p.m.

The morning session of the conference will be in English, whereas the afternoon session will be in Danish. Please see programme below.

Until then – have a pleasant summer.

Best wishes

Tania

 

Golden Days Seminar

 

Avantgarde og mediekultur i mellemkrigstiden

Avant-Garde and Media Culture between the Wars

 

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 11. september 2008. Lokale 27.0.09

 

Arrangører: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og Institut for Kunst- og Kulturvidenskab i samarbejde med Nordisk Netværk for Avantgarde Studier.

 

Mellemkrigstiden udgør en frodig periode i dansk kulturliv. Kulturen befandt sig i et tomrum efter 1. verdenskrigs værdisammenbrud, samtidig med at den traditionelle finkultur mødte nye udfordringer fra en hastigt fremvoksende, visuelt domineret populærkultur. Inden for den kunstneriske avantgarde skifter fokus fra krigsårenes og ekspressionismens formalistiske dyrkelse af den ’rene’ kunst til 20’ernes ’ny saglighed’ med funktionalismens sociale fordringer om politisk stillingtagen og integration af kunsten i sociale og arkitektoniske sammenhænge, mens surrealismen ønsker sig drømmene og lidenskaberne til magten. Det traditionelle maleri udfordres af fotografiets udvikling som kunst- og agitationsform, mens litteraturen mærker konkurrencen fra nye medier som film og radio. Seminaret zoomer ind på forskellige aspekter af denne medieudvikling og -udveksling som den kom til udtryk i periodens medie- og bybillede og inden for de ’gamle’ kunstarter, maleriet og litteraturen.

 

Formiddagsseance (på engelsk):

 

9.00-9.15                 Welcome

9.15-10.15                Dr. Hubert van den Berg: ”Avant-Garde Culture between the Wars”

                      (Groningen Universitet, Holland)                                                                

10.15-10.30                 Kaffe

10.30-11.15                 Prof. Irmeli Hautemäki: ”The Aesthetics and Ideology of Functionalism”

                      (Helsinki Universitet, Finland)                                      

11.15-12.00                Diskussion

 

Eftermiddagsseance (på dansk):

 

13.00-13.45               Ph.d. Torben Jelsbak: ”Genreblanding. Ekspressionistsoiréer og dada-happenings i København omkring 1920”

13.45-14.30                       Ph.d. Mette Kia Krabbe Meyer: ”Fotomontage og 20’ernes rene fotografi”

14.30-14.45                       Diskussion

14.45-15.00                       Kaffe

15.00-15.45               Museumsinspektør Dorthe Aagesen, Statens Museum for Kunst: ”Wilhelm Freddie og surrealismen uden grænser”

15.45-16.30               Lektor Per Stounbjerg, Aarhus Universitet: ”Avantgarde med og uden anførselstegn. Sjov og surrealisme i Schades Kommodetyven

16.30-17.00                       Diskussion