Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Re:New 2008 - Konference CMMR/NTSMB: Genesis of Meaning in Sound and Music * København 19-23 maj

Vi har fornøjelsen at invitere til Re:New 2008 konferencen, der i dag og de kommende fire dage byder på en mangfoldighed af emner med et globalt perspektiv på samarbejde mellem digital kunst, computer musik, humanistiske og tekniske videnskaber.

Vi har det seneste år arbejdet frem mod denne uges festival og konference, som præsenterer over 100 unikke kunstværker og mere ed 25 internationale konferencebidrag fra hele verden. Se oversigt over konferencens program her: http://www.re-new.dk/media/documents/CMMR08_Overview.pdf

Hvad er det for særlige kvaliteter tværvidenskabelig forskning kan have for et samfund? Kan vi formidle dansk forskningsindsats ved at placere den i et globalt møde mellem områder, der traditionelt set ikke taler sammen? Vi præsenterer et nybrydende samarbejde i form af konferencen Genesis of Meaning in Sound and Music CMMR/NTSMB (Computer Music Modeling and Retrieval og Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning).

CMMR er en årligt tilbagevendende konference, som omhandler brug af computere i musik. Den første CMMR blev holdt i Montpellier i 2003, og den er siden blevet gentaget i Esbjerg, Pisa og København. Næste års CMMR holdes i Paris. NTSMB, som blev officielt etableret i 2001 med en bevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd, har til formål at etablere en vedvarende kontakt mellem landets institutionelt og geografisk spredte forskere med interesse for problemstillinger, der vedrører musik og betydning, og muliggøre løbende diskussion og publicering af forskningsresultater, bl.a. i det internetbaserede forskningsmagasin The Journal of Music and Meaning, se http://www.musicandmeaning.net/index.php

NTSMB ser det ligeledes som en af sine opgaver at fremme interessen for tværvidenskabelig forskning i betydningsproblematikker i det hele taget. I netværkets regi holdes internationale konferencer, hvor der inviteres centrale internationale forskere inden for feltet, indenlandske møder, der samler netværkets medlemmer, og mindre symposier, hvor enkelte af netværkets medlemmer præsenterer deres forskning. http://www.ntsmb.dk/

CMMR/NTSMB-symposiet 2008 har til formål at skabe alliancer og forskningssamarbejde mellem computer-, tekniske videnskaber og humaniora (især perception, erkendelse, musikvidenskab og filosofi) og samtidigt udfordre forskningsområderne på et globalt grundlag. Bedste konferencebidrag prisbelønnes og optages i The Journal of Music and Meaning, og udvalgte bidrag udgives i samarbejde med Springer Verlag i dets Lecture Notes in Computer Science Serie.

Blandt hovedtalerne er Gregory Taylor, David Huron og komponisten Else Marie Pade. I sin keynote vil David Huron tale om og give eksempler på, hvordan underholdningsindustrien konsekvent er undervurderet, økonomisk, socialt, æstetisk, pædagogisk og på andre måder. Else-Marie Pade vil tale om sin livsgerning under temaet Ny musik i atomalderen. Gregory Taylor vil præsentere den ny version af det interaktive, grafiske programmeringssprog Max/MSP. Max/MSP er et værktøj til udvikling af interaktive programmer, som kan bruges af kunstnere og andre ikke-programmører. Se udførligt konference program her: http://www.re-new.dk/media/documents/CMMR08_Program.pdf

Blandt de videnskabelige indlæg i CMMR/NTSMB kan nævnes mange sessioner med indhold om musiksøgning og organisering på computer, sessioner om lydliggørelse af data, om sansning og kognitiv musikvidenskab og meget mere. Den humanistiske vinkel er dækket i sessioner om syntaks, semantik og betydning i forhold til digital kunst.

CMMR/NTSMB er den anden konference/festival, som organiseres i København af Re:New. Det er et forsøg på at promovere og udbrede viden om ny musik og digital kunst gennem videnskabelige sessioner, workshops og koncerter. Målet er at udbrede viden og gøde jorden for bedre samarbejde inden for dette område.

Festival åbningskoncerten foregår mandag 19 maj kl. 20-23 i PRESSEN, Politikens Hus.  Fri adgang.

Vi takker alle sponsorer og tilskudsgivere, der har muliggjort Re:New 2008:

Nordisk Kulturfond / Nordic Culture Fund * VTU - Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling / Ministry of Science, Technology and Innovation * Kunstrådet / Danish Arts Council * Medialogy, Aalborg Universitet Esbjerg / where creativity meets technology  * LMA, Le Laboratoire de Mécanique et d´Acoustique, CNRS, Marseille * SDU / University of Southern Denmark * NTSMB, Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning / Network for Cross-Disciplinary Studies of Music and Meaning * SAS / Official Airline for Re:New 2008 * Genelec  * DPA Microphones * DMF, Dansk Musiker Forbund / Danish Musicians Union * cycling´74 / tools for media * Generalitat de Catalunya EADC * INAEM, Ministerio de Cultura del Gobierno Español * Tips- & lottomidlerne *

Mere information, tilmelding, koncert og festival billetter her: www.re-new.dk

Undervejs i festival og konference perioden vil der blive sendt nyhedsbreve ud, der fortæller om de mange spændende begivenheder.

Mange venlige hilsner

Re:New 2008 - Digital Arts Forum