" /> Avantgardenet: April 2008 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

EAM : Rappel -- Erinnerung -- Reminder

Dear colleague

 

This is just a brief message kindly reminding you to register on time for

the EAM conference. If you haven't done so, please take few minutes to do so

before the end of March. For more information, visit the*registration* page

on http://www.eam-europe.ugent.be.

 

Note that all rooms will have a dataprojector and computerat your service.

 

Kind regards

Sascha Bru

 

------

French and German version below. 

Cher collègue,

 

Juste pour rappel, veuillez bien vous inscrire à temps pourla conférence de

l’EAM, c’est-à-dire avant la fin du mois de mars. Pour plus de

renseignements, veuillez consulter la page *inscription* surle site de la

conférence : http://www.eam-europe.ugent.be.

 

Toutes les salles seront équipées d’un projecteur et d’unordinateur dont

vous pourrez faire usage.

 

Bien à vous

Sascha Bru

 

------

Sehr geehrter Kollege, sehr geehrte Kollegin,

 

Hiermit möchte ich Sie freundlich daran erinnern, dass Siesich rechtzeitig

für die EAM-Konferenz einschreiben sollten. Falls Sie dasAnmeldeformular

noch nicht ausgefüllt und an uns weitergeleitet haben, habenSie noch bis

Ende März die Gelegenheit dazu. Für zusätzlicheInformationen steht Ihnen

jederzeit die *Anmeldung*-Seite zur Verfügung:

http://www.eam-europe.ugent.be.

 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass alle Konferenzräume miteinem

Datenprojektor und einem Computer ausgestattet sind.

 

Mit freundlichen Grüssen

Sascha Bru