" /> Avantgardenet: March 2008 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

HVOR ER AVANTGARDEN I DAG?

Onsdag d. 02.APR.08 kl. 17.30

SALON I GL STRAND MED LITTERATURANMELDER LARS BUKDAHL,
KUNSTHISTORIKER DORTHE AAGESEN, DRAMATIKER JOKUM ROHDE ARNOLDI OG
BILLEDKUNSTNER SIMONE AABERG KÆRN.

Til vores næste SALON vil vi sætte kunstens aktuelle status til debat med spørgsmålet
om tilstedeværelsen af en kunstnerisk avantgarde i dag. Er kunsten fortsat med til at
sætte nye dagsordener, fremme nye idéer, æstetiske såvel som eksistentielle, eller har
kunsten i dag mere rollen som spejl for vores rigdom og sociale overskud? Kort sagt har
avantgardeidealet relevans i dag eller har tidens forbrugsfest også sat kunstnerens
udtryksfrihed skakmat?

Med det avantgarde følger et opgør med eksisterende idealer, en frisættelse gennem
eksperimenter med nye idéer. GL STRANDs aktuelle udstilling NORDENS MATISSE-
ELEVER viser værker af de nordiske kunstnere, der besøgte Henri Matisses akademi i
Paris i årene 1908-1910. I stedet for et traditionstynget maleri med særlige krav til teknik,
motiv og formsprog, der især tiltalte kunstakademierne og borgerskabets idealer, søgte
de unge kunstnere i begyndelsen af 1900-tallet et mere individuelt og
eksperimenterende, frit malerisk sprog. De var datidens avantgarde.

Med det polemiske spørgsmål ”Hvor er avantgarden i dag” vil vi med næste SALON give
et bud på avantgardens fortsatte validitet i kunstens virkelighed. Alle er velkomne til at
byde ind med spørgsmål, kommentarer og erfaringer.

Tilmelding tilrådes - Entré: 75,- / For medlemmer: 55,-

 

Europa ! Europa ?

First bi-annual conference of the

EUROPEAN NETWORK FOR AVANT-GARDE AND MODERNISM STUDIES (EAM)

29-31 May 2008 - Ghent University, Belgium

EAM. With initiatives in the cross-disciplinary fields of avant-garde and modernism studies booming throughout European academia, time has come to provide a more permanent platform in Europe for scholars to meet and discuss their research. The European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) will devote itself to the study of the avant-garde and modernism in Europe within a global setting, throughout the nineteenth and twentieth centuries. EAM will promote interdisciplinary and intermedial research on experimental aesthetics and poetics, and aims to encourage an interest in the cultural dimensions and contexts of the avant-garde and modernism. EAM aspires to embrace the wide variety within avant-garde and modernism studies, and welcomes all scholars engaged in these areas of research to participate in its bi-annual conferences.

Europa ! Europa ? The first EAM conference will focus on the relation between the avant-garde, modernism and Europe. Conference languages are English, French and German. Key-note speakers: Charles Altieri, Alain Badiou, Matei Calinescu, Astradur Eysteinsson, Paul Michael Lützeler, William Marx and Piotr Piotrowski.

Download the (closed) CFP in [word] or [pdf].