Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Letter from Gunhild Borggreen to the Nordic Network of Avant-Garde Studies

Emne: om gæsteforsker Peter Eckersall
Brev fra Gunhild Borggreen til Avantgardenetværket

Letter from Gunhild Borggreen to the Nordic Network of Avant-Garde Studies

Kære avant-garde netværk,

Fra slutningen af juli måned og frem til midten af oktober 2007 vil
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab få besøg af Peter Eckersall,
lektor ved School of Culture and Communication, University of Melbourne.
Peter underviser til daglig i teatervidenskab, her bl.a. avantgarde og
samtidsscenekunst, japansk teater, og dramaturgi. Peter er forfatter til
Theorising the Angura Space: avant-garde performance and politics in
Japan 1960-2000 (Brill Academics, 2006) og er medredaktion på antologien
Alternatives: debating theatre culture in the age of con-fusion
(P.I.E-Peter Lang, 2004). Peter er desuden medredaktør på det
internationale tidsskrift Performance Paradigm.  

Mens Peter er på besøg på IKK, vil Peter og jeg udvikle et

forskningsprojekt om avantgarden inden for teater og kunst i Japan i
1960erne. Vi bl.a. skal deltage i den kommende konference for Nordic
Association for Japanese and Korean Studies i august måned. Nedenfor er
et udkast til de ting vi vil arbejde med, og som måske falder sammen med
nogle temaer I i avantgardenetværket også beskæftiger jer med. Vi vil
meget gerne mødes med jer og udvikle et eller andet samarbejde. Hvis I
har tid og lyyst kunne vi mødes i begyndelsen af august kort efter at
Peter er ankommet, og vi kunne bl.a. overveje at organisere et
institutseminar om avantgarde i begyndelsen af oktober måned inden Peter
rejser tilbage til Australien.

Peter vil låne Michael Eigtveds kontor 21.5.38 i perioden, og meget

gerne kontaktes og indgå i instituttets forskningsaktiviteter under sit
ophold. Jeg håber alle vil tage godt imod Peter og gøre brug af hans
store viden om avant-garde, teater og Japan.

Hilsen Gunhild
Udkast til vores forskningsprojekt og paper til NAJAKS konference:

Japan in the 1960s was an era of tremendous avant-gardism: art, politics
and society became interconnected and experienced dramatic
counterculture upheavals and striking images of progress. Our research
will examine the notion of radical bodies and their impact on shaping
the cultural space of 1960s Japan.  We will investigate the
interrelationship of visual and performing arts and their connections
with the social world resulting in the transformation of Japanese
modernity.  The interdisciplinary approach considers art in relation to
key historical events through the critical frame of performance.

For our participation in NAJAKS conference, our paper will investigate
this "age of revolution" along two intersecting axes of inquiry. One
investigates Japan's social and cultural history in the 1960s, and a
second looks critically at aesthetic and formal developments in visual
and performing arts.   

Points of intersection enable us to explore hitherto unanswered

questions:

·      What was the role of the avant-garde and why was it so   

influential?

·      What histories encourage fluid arts practices that cross   

between genres?

·      What new relationships between art and society emerge in the   

1960s?

·      How, and to what effect, do the Japanese arts explore politics   

and dynamic states of change?

·      What are the connections between Japanese developments and   

those abroad?

Of particular interest is the complex nature of avant-garde production:
embracing chaos and confrontation, it was also vital to 1960s popular
culture globally. We aim to explore the intrinsic connectivity of arts
and culture in defining this epochal cultural space in Japan's modern
development.