" /> Avantgardenet: May 2007 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Call for papers

Kritikk og avantgarde
En konferanse om litterære tidsskrifter i Norge

NTNU, Trondheim 5. – 6. oktober 2007

Nordisk nettverk for avantgardestudier og forskningsprosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000 inviterer til tidsskriftkonferanse ved NTNU i Trondheim fredag 5. og lørdag 6. oktober 2007.

Litterært orienterte tidsskrifter har helt siden 1700-tallet spilt en viktig rolle i europeisk offentlighetsutvikling, både som premissleverandører for en kritisk resonnerende offentlighet og som arena for utforskning av nye estetiske og ideologiske posisjoner. I dag synes kommersialiseringen av journalistikk og bokbransje å ha skapt et fornyet behov for tidsskrifter som gir rom for kritisk refleksjon og litterær eksperimentering.  
Under overskriften Kritikk og avantgarde vil konferansen belyse noen sentrale historisk nedfelte funksjonsmåter som strukturerer den litterære tidsskriftoffentligheten i Norge. Det gjelder blant annet:

•    Dynamikken mellom institusjonstilknyttede tidsskrifter og mindre, unglitterære tidsskrifter (little magazines, petites reuves)
•    Poetologiske og generasjonsmessige interessekonflikter som griper inn i selve kampen om litteraturhistorien.
•    Arbeidsdelingen mellom leserorienterte og forfatterstyrte publikasjoner, som ofte viser seg gjennom ulik vektlegging av kritisk opplysning og litterær praksis, av vurdering og lesning, av sakprosa og skjønnlitteratur.
•    Tidsskrift som for avantgardens skjønnlitterære utforskning og eksperimentering med nye litteraturkritiske former.
•    Internett som publiseringsmedium legger til rette for nye typer tidsskrifter, som på den ene siden utvider rammene for estetisk utfoldelse ved å innby til flermediale og dialogiske uttrykksformer, og som på den andre siden opphever litteraturfeltets geografiske begrensninger.
•    Hvordan nettidsskriftene er med på å skape en dynamisk fellesnordisk kritisk offentlighet.

Både forskere og tidsskriftaktører inviteres til å bidra ved konferansen. Det er plass til 10-15 foredrag med 30 minutters varighet. Deltakere både med og uten egne foredrag er hjertelig velkomne.

Call for Papers:
Påmelding og abstract (ca. 250 ord) sendes til Sissel Furuseth sissel.furuseth@hf.ntnu.no eller Bodil Børset bodil.borset@hf.ntnu.no innen 15. juni 2007.  

Arrangørene tar sikte på å utarbeide en vitenskapelig antologi i kjølvannet av konferansen der de enkelte bidragene publiseres som artikler. Publikasjonen vil danne grunnlag for to større prosjekter for kartlegging av norsk kritikkhistorie og nordisk avantgardehistorie.


Praktisk informasjon

Konferansen vil finne sted i Suhmhuset i Gunnerursgate 6, som er en del av Vitenskapsmuseet ved NTNU i Trondheim. Utgifter til reise og opphold dekkes i hovedsak av deltakerne selv. Program og mer detaljert informasjon om konferansen vil bli sendt ut til alle påmeldte ved utgangen av august.

Call for Submissions

EUROPA! EUROPA?

First bi-annual conference of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM)

29-31 May 2008 – Ghent University, Belgium
www.eam-europe.ugent.be

Call for Submissions
With initiatives in the cross-disciplinary fields of avant-garde and modernism studies booming throughout European academia, time has come to provide a more permanent platform in Europe for scholars to meet and discuss their research. The European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) will devote itself to the study of the avant-garde and modernism in Europe within a global setting, throughout the nineteenth and twentieth centuries. EAM will promote interdisciplinary and intermedial research on experimental aesthetics and poetics, and aims to encourage an interest in the cultural dimensions and contexts of the avant-garde and modernism. The network aspires to embrace the wide variety within avant-garde and modernism studies, and welcomes all scholars engaged in these areas of research to participate in its founding conference.

EAM’s first conference will focus on the relation between the avant-garde, modernism and Europe. For more information about potential topics for panel, roundtable and paper proposals, visit: www.eam-europe.ugent.be.

Confirmed key-note speakers include: Charles Altieri (University of Berkeley, California), Astradur Eysteinsson (University of Iceland, Reykjavik), William Marx (University of Orléans and University Institute of France) and Piotr Piotrowski (Mickiewicz University, Poznan - Poland).

Conference proposals and papers can be composed in English, French or German.

Deadline for panel proposals: 1 September 2007
Deadline for roundtable proposals: 1 September 2007
Deadline for paper proposals: 1 October 2007

The conference is sponsored by the Nordic Network of Avant-Garde Studies, the Centre for Modernist Studies at the University of Sussex, the Modernism/Modernity research group of the University of Utrecht, the Interdisciplinary Center for Applied Poetics at the University of Liège, the L.P. Boon Centre of Antwerp University, OLITH (Research community in literary theory, Flanders), and the department of Dutch Literature and Literary Theory as well as the Faculty of Arts and Philosophy of Ghent University.