Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Situationistisk Film på Det Fri Universitet i København

"Just as the projection was about to begin, Guy-Ernest Debord was supposed
to step onto the stage and make a few introductory remarks. Had he done so,
he would simply have said: 'There is no film. Cinema is dead. No more films
are possible. If you wish, we can move on to a discussion." - Stemme 5,
Hurlements en faveur de Sade, Debord 1952

Efter ikke at have været vist offentligt siden 1980erne er Guy Debords film
nu blevet frigivet. Kom og se Hurlements en faveur de Sade (1952) på det Fri
Universitet mandag d. 5 februar kl. 20.00. Denne gang vil vi tage
diskussionen under filmen. Filmen vises med engelske undertekster.

Hurlements en faveur de Sade var Guy Debord's første film og den mest
kompromisløse af dem alle. Fuldstændig uden billeder og kun vekslende mellem
hvid skærm med tale og sort skærm uden dialog overhovedet var Hurlements en
faveur de Sade en skandale lige fra den havde premiere i en avantgarde film
klub i Paris i 1952. Ved første visning blev filmen afbrudt efter 20 minuter
pr.g.a. oprør blandt publikum. Dialogen i filmen består af tekstfragmenter
og samples fra lovtekster, filmhistorie
mm. Hurlements en faveur de Sade varer 64 minuter.

Læs Mikkel Bolts tekst "Situationisternes antifilm" på http://copenhagenfreeuniversity.dk/antifilm.htm hvis du vil vide mere om
situationisterne forsøg på at benytte filmmediet som revolutionært redskab.

I den kommende tid vil vi vise flere situationistiske film på det Fri
Universitet. Den 15. og 16. marts foregår en international workshop om de
skandinaviske situationister i Folkets Hus på Nørrebro. Mere info følger.


De bedste hilsner

Henriette Heise, Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen