Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Situationistisme i København

I den kommende tid vil der blive vist situationistiske film på det Fri Universitet. Den 15. og 16. marts foregår en international workshop om de skandinaviske situationister i Folkets Hus på Nørrebro.

Besætningen er nu: Tom McDonough, Lars Morell, Peter Laugesen, Jacqueline de Jong, Stewart Home, Fabian Tompsett, Karen Kurczynski, Gordon Fazakerley og formodentlig Hardy Strid. Vi arbejder desuden på at få Biene Baumeister med. Arrangementet bliver i Folkets Hus. Vi går efter et low key-arrangement, med sektioner på to talere. Præsentationsformer går fra forelæsning til samtale (med de gamle situationister) og visning af situationistiske film (Carl Nørrested er
ved at finde frem til sjældne Thorsen-film til os).

Første dag begynder kl 13, der bliver to sektioner efterfulgt af film om aftenen. Fredag bliver fra kl 10 og hele dagen afsluttende med djs med mere.

Mere info følger.

Læs Mikkel Bolts tekst "Situationisternes antifilm" på http://copenhagenfreeuniversity.dk/antifilm.htm hvis du vil vide mere om situationisterne forsøg på at benytte filmmediet som revolutionært redskab.


Med venlig hilsen

Mikkel Bolt Rasmussen/ Nordisk Avantgardenetværk