Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Member Survey

Kære Medlem af  Nordisk Netværk for Avantgarde Studier,


Vi skal snart ansøge NordForsk om forlængelse af det nordiske netværk, derfor vil vi gerne have bedre overblik over vores medlemmer. NordForsk spørger os bl.a. om antal ph.d.’er og fordeling på køn.

Vi er i netværket i gang med at lægge op til en 4-binds Kulturhistorie, der skal dække de nordiske avantgardebevægelser og figurer og deres diskursive og materielle gennemslag i nordisk kultur. Til det brug, og til brug for andre projekter og konferencer mv. vil vi gerne kunne trække på vores medlemmer kompetencer.

Vi beder dig derfor  inden 1. November oplyse os om

NAVN

UDDANNELSE

ALDER

KØN

ANSÆTTELSE/INSTITUTIONSTILKNYTNING
(postadresse)

KOMPETENCE- OG INTERESSEOMRÅDE(R)

Evt. relevante publikationer

På forhånd tak


Tania Ørum


Dear member of the Nordic Network of Avant-Gardde Studies,

Soon we have to apply for prolongation of the Nordic Network, and therefore we need  to know more about our members. NordForsk asks for information about the number of ph.d.students and men/women.

The Network is preparing a 4-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes which will chart the discursive and material impact of the Nordic Avant-Gardes. For that, as well as for other projects and conferences etc. we would like to be able to draw on the skills of our members.

We thus ask you before November 1st to inform us of your

NAME

EDUCATION

AGE

GENDER

POSITION/INSTITUTION
Postal address

AREAS OF COMPETENCE AND INTEREST

Relevant publications may be added


Thank you


Tania Ørum