Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Themeissue of Ritið: Avant-Garde

The first volume of Ritið, the journal of the Faculties of the Humanities at the University of Iceland, in 2006 is devoted to the theme avant-garde.

The volume contains seven articles based on papers that were presented at the conference “Avant-Garde: Emergence, History and Actuality” in Reykjavik, September 2nd and 3rd 2005. Ástráður Eysteinsson discusses the relation of the terms modernism and avant-garde in a case study of Franz Kafka´s works. Hubert van den Berg presents a reproduction of the connections between the Icelandic artists Jón Stefánsson and Finnur Jónsson with the historical avant-garde movements in Europe. Benedikt Hjartarson describes the reception of the avant-garde in Iceland in the 1920s and discusses the constitutive role played by avant-garde aesthetics in the discourse on Icelandic culture in the period. Sascha Bru discusses the relation of avant-garde and politics and offers a critical approach to older writings on that subject. Tania Ørum discusses problems related to the use of the terms historical avant-garde and neo-avant-garde in an analysis of the aesthetic practices of avant-garde movements of the post-war era. Halldór Björn Runólfsson´s article reflects the paradoxical relation between the manifestoes of the historical avant-garde and its aesthetic achievements in a broader perspective, as well its relation to the contemporary art scene. Geir Svansson focusses on the writings of the Icelandic avant-garde writer, musician and artist Megas, and their relation to the tradition of avant-garde and amodernism.

The volume further contains Icelandic translations of chapters from Peter Bürger’s Theorie der Avantgarde and Hal Foster’s The Return of the Real. Finally, the volume contains five new translations of poems of the historical avant-garde in Germany by Franz Gíslason, along with an introduction by Þorsteinn Þorsteinsson, and reproductions of pictures by three avant-garde artists, Megas, Dagur Sigurðarson and Róska.

Editors: Gunnþórunn Guðmundsdóttir and Ólafur Rastrick

Guest editor for this volume: Benedikt Hjartarson.

For those interested in ordering a copy of the volume, please contact

Margrét Guðmundsdóttir (mgu@hi.is )

verkefnisstjóri
Hugvísindastofnun Háskóla Íslands
s. 525 4462