Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Visions and Challenges: International Contemporary Art Now!

I Danmark er kunstdebatten præget af en aktuel interesse for internationalisering og professionalisering af de etablerede institutioner for samtidskunst:

>> Hvordan skal institutionerne fremover forholde sig til deres egen rolle på en globaliseret kunstscene?
>> Hvordan forholder institutionerne sig til deres forskellige publikum og interessenter?
>> Hvordan indgår overvejelser om kommercielle og non-kommercielle strategier i institutioners økonomi og identitet?

Tid og sted:
Konferencen finder sted i koncertsalen på Louisiana Museum for Moderne Kunst, torsdag den 30. november, kl. 10 - 15.

Èntre:
Gratis adgang ved forhåndstilmelding (inklusiv entré til Louisiana).

Tilmelding:
Tilmelding senest den 23. november til Kunststyrelsens Billedkunstcenter:
Merete Jankowski
(merjan@kunststyrelsen.dk)
Dir. telefon: 33 74 45 27

Christine Buhl Andersen
(chrian@kunststyrelsen.dk)
Dir. telefon: 33 74 45 37

KONFERENCE OM INTERNATIONALE INSTITUTIONER FOR SAMTIDSKUNST


Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg har på den baggrund taget initiativ til en international konference med det formål at inspirere diskussionen herhjemme.

Konferencen organiseres af Kunststyrelsens Billedkunstcenter.

Fire ledere af internationale institutioner for samtidskunst vil på konferencen give deres forskellige bud på, hvordan de på hver deres institution arbejder med de aktuelle udfordringer, som også trænger sig på hos mange af de danske institutioner for samtidskunst.

>> Konferencen afholdes på engelsk

KONFERENCENS OPLÆGSHOLDERE ER:
Iwona Blazwick, direktør for Whitechapel Art Gallery, London
Maria Lind, direktør for IASPIS, International Artist Studio Program, Stockholm
Kestutis Kuizinas, direktør for Contemporary Art Centre, Vilnius
Nicolaus Schafhausen, director for Witte de With, Center for Contemporary Art, Rotterdam