Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

The conference exhibition Signals being presented in relation to the Avant-Garde conference Centre–Periphery

Signals
Exhibition at Tromsø Gallery of Contemporary Art
November 22 - December 3, 2006.

Opening hours
Tuesday - Sunday: 12:00 - 17:00
Open until 19:00 during the Avant Garde Conference

Admission
Free entrance for participants at the Avant Garde Conference wearing name badge.

How to get to the Gallery
The gallery is located in Muségata 2, in the city centre of Tromsø, just south of the Mack Brewery, a five minutes walk from the main square. The exhibitions is located in the café on the ground floor. Lena Liepe can guide you to the Gallery, and also arrange transport from the hotel. I can also guide you when I am not occupied with coordinating.

More info athttp://www.ntnu.no/faros/signaler/tromso/ (Norwegian)

Welcome,

Bodil Børset
Universitetslektor
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap
NTNU
Epost: Bodil.borset@hf.ntnu.no
Tel: +47 73598271

*

ENGLISH TEXT
Signals
Exhibition at Tromsø Kunstforening November 22 - December 3, 2006.
Signals are known from most historical periods and cultures. From the first telegraphs via telephones, radio, and televisions to cell phones and the internet, the media have and an increasing influence on our daily lives and our dreams. These technologies have created new models, not only for how we communicate with each other, but also for how we understand ourselves and the world we live in. Signal technologies have fascinated and influenced both the avant-garde and the popular culture.
The exhibition Signals is a cooperation between Kunnskapsparken Faros and the research project Aesthetic Technologies 1700-2000. Bodil Børset and Yngve Sandhei Jacobsen, from Dept. of Scandinavian Studies and Comparative Literature, NTNU, Trondheim have coordinated the work.
The exhibition is presented in relation to the conference "Centre–Periphery.
Avant-Garde and the Other" in Tromsø, November 23–24, 2006. The primary aim of the conference is to investigate interaction between the Nordic avant-garde movements and the central avant-gardes in Europe.
Signals http://www.ntnu.no/faros/signaler/
Aesthetic Technologies 1700-2000 http://www.hf.ntnu.no/estetisk_teknologi/
NTNU Faros http://www.ntnu.no/faros/
Nordic Network of Avant-Garde Studies http://www.avantgardenet.eu/
Tromsø kunstforening http://www.tromsokunstforening.no/

NORSK TEKST
Signaler
Utstilling på Tromsø Kunstforening 22. november – 3. desember 2006.
Signaler er kjent fra de fleste perioder og kulturer. Fra de første telegrafene via telefoner, radio og fjernsyn til mobiltelefoner og internett har mediene påvirket hverdagsliv og drømmer i stadig sterkere grad. Disse teknologiene har skapt nye modeller, ikke bare for hvordan vi kommuniserer med hverandre, men også for hvordan vi forstår oss selv og vår egen omverden. Signalteknologiene har fascinert og påvirket både avantgarden og populærkulturen.
Signaler er et samarbeid mellom Kunnskapsparken Faros og forskningsprosjektet Estetiske teknologier 1700-2000. Faglig innholdsleverandører har vært Bodil Børset og Yngve Sandhei Jacobsen ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, Trondheim.
Signalerutstillingen blir presentert i forbindelse med konferansen "Centre–Periphery.
Avant-Garde and the Other" som blir avholdt i Tromsø den 23. og 24. november. Det er Nordisk avantgardenettverk som arrangerer konferansen, som har til hensikt å undersøke forbindelsene mellom de nordiske avantgardemiljøene og de sentrale avantgardebevegelsene i Europa.
Signaler http://www.ntnu.no/faros/signaler/
Estetiske teknologier 1700-2000 http://www.hf.ntnu.no/estetisk_teknologi/
NTNU Faros http://www.ntnu.no/faros/
Nordisk nettverk for avantgardestudier http://www.avantgardenet.eu/
Tromsø kunstforening http://www.tromsokunstforening.no/