Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

POEM / ART

50 Years of Brazilian Concrete Poetry in the São Paulo Modern Art Museum 1956-2006

An International Conference
Yale University
November 3-4, 2006

POEM / ART features "Verbivocovisual," an exhibit of selected books, manuscripts, and art works by Brazilian concrete and neovanguard artists on display in Sterling Memorial Library, curated by Irene Small, graduate student in the History of Art Department, with the assistance of K. David Jackson and Cesar Rodríguez, October 31-November 30, 2006.

Session I: Concrete Poetry and Art

Friday, November 3 @ 3:00 p.m.
Beinecke Rare Book & Manuscript Library
Introduction to POEM / ART
K. David Jackson
Yale University
Marjorie Perloff , Stanford University
"Writing as Re-Writing: Concrete Poetry as 'Arrière Garde'"
Claus Clüver, Indiana University
"The Noigandres Poets and Concrete Art"
Willard Bohn, Illinois State University
"Exploring the Concrete Labyrinth"
Reception, Mezzanine, 5:00-6:00 p.m.

Session II: Dialogues in Concrete Poetry and Art

Saturday, November 4 @ 9:30 a.m.
Office of International Students and Scholars (OISS), 421 Temple Street
Gonzalo Aguilar, Universidad de Buenos Aires
"En la selva blanca: el diálogo velado entre Hélio Oiticica y Augusto y Haroldo de Campos"
Antônio Sérgio Bessa, The Bronx Museum
"The 'Image of Voice' in Augusto de Campos's Poetamenos"
Irene Small, Yale University
"The Folded and the Flat"
Chris Funkhouser, New Jersey Institute of Technology
"Augusto de Campos, Digital Poetry, and the Anthropophagic Imperative"
Sponsored by Malcolm Batchelor Fund for Portuguese, Department of Spanish & Portuguese; Beinecke Rare Book & Manuscript Library; Sterling Memorial Library; Council on Latin American & Iberian Studies; Edward J. and Dorothy Clarke Kempf Memorial Fund; History of Art Department