Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Fra konkret poesi til digital poesi/From Concrete Poetry to Digital Poetry

Kære Netværksmedlemmer,

Dette for at gøre jer opmærksom på Avantgardenetværkets kommende arrangement

Fra konkret poesi til digital poesi/From Concrete Poetry to Digital Poetry

9.-10.november på Københavns Universitet

Det er et mere ambitiøst arrangement end de vanlige lokale seminarer i Nordisk Netværk for Avantgarde Studier, da vi har allieret os med forskerskolerne Georg Brandes Skolen og Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag (KLIK) og derfor har bedre ressourcer end vanligt.
Konferencen falder i 3 blokke:

1950ernes og 60ernes konkretpoesi
Til konferencen har vi fornøjelsen af at have en international ekspert i ekfrasis og brasiliansk konkretpoesi, prof. Claus Clüver, der vil give os indblik i disse sjældne sager.
Vi har vores netværkmedlem Jesper Olsson, som er ekspert i svensk konkretpoesi, mens jeg selv vil tale om dansk konkretpoesi.

Fra konkret poesi til digital poesi
Efter denne blok om 1950erne og 1960erne tager vi turen fra konkret poesi til digital poesi guidet af Anna Schaffner, som har skrevet ph.d.afhandling i Edinburg om hele udviklingsforløbet fra 1950erne frem til idag.
I tillæg til Anna Schaffners foredrag demonstrerer Christian Yde Frostholm fra AfsnitP deres prisbelønnede digitalisering af svensk konkretpoesi fra dengang og nu.

At genopfinde konkretpoesi i dag
Her bliver der anledning til at møde to af de mest spændende nye digtere i Sverige og Norge.

Fra Sverige kommer Anna Hallberg og taler og læser op – introduceret af Jesper Olsson, der som redaktør af tidsskriftet OEI har været medvirkende til at lancere den nye bølge af eksperimentel digtning i Norden og udgive en lang række eksperimenterende digtere.

Fra Norge kommer Monica Aarsprong med oplæsning og udstilling, præsenteret af den norske litteraturforsker og redaktør af tidsskrriftet Vagant Audun Lindholm.

Der er gratis adgang for alle. Det kræver blot tilmelding på forhånd til www.hum.ku.dk/georgbrandes, hvorfra der også kan rekvireres et kompendium med tekster til forberedelse eller eftertanke.

Ved Netværkets forrige, meget vellykkede arrangement om Little Magazines d. 22.-23. Oktober 2006 var fremmødet af netværksdeltagere meget ringe. Hvis deltagelsen til denne konference er ligeså sløj, vil der ikke fremover blive taget initiativ til større konferencer, da de kræver megen energi og tid. Så ved I det.

Hilsner

Tania Ørum

Fra konkret poesi til digital poesi 9.-10. november på Københavns Universitet Amager

Arrangør: Kurset afholdes af Georg Brandes Skolen i samarbejde med Det Nordiske Netværk for Avantgarde Studier og Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag (KLIK)
Kursuspoint for ph.d. stipendiater: Kursets timetal x 3. Mulighed for at deltage i pointgivende workshop og masterclass - tilmelding påkrævet.
Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes - Se under kurser. Kurset henvender sig særligt til ph.d.-stipendiater, men alle andre er velkomne.
PROGRAM
Torsdag den 9. november, 2006 – lokale 27.0.09:

9.00 - 9.10: Velkomst og præsentation
9.10 - 10.25: Claus Clüver, Professor Emeritus ved The Comparative Literature Department, The Indiana University:
"I. Post-Colonial Avant-Garde or Modernist Arrière-Garde?"
10.40 - 12.00: Claus Clüver, Professor Emeritus ved The Comparative Literature Department, The Indiana University:
"II. The Noigandres Poets, Eugen Gomringer, and Concrete Art."
12.00: Frokost
13.15 - 15.00: Tania Ørum, Lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet:
"Danish Concrete Poetry"
15.15 - 17.00: Jesper Olsson, Mag. art., ph.d. ved Stockholms Universitet og redaktør af OEI:
"Knead the Language, Manipulate the World: A Look at Swedish Concrete Poetry in the 1960s"
Fredag den 10. november, 2006 – locale 24.4.01:
9.15 - 11.00: Anna Katharina Schaffner, Mag. art., ph.d. ved University of Edinburgh:
"From Concrete Poetry to Digital Poetry"
11.15 - 12.00: Christian Yde Frostholm, dansk forfatter og redaktør på www.afsnitp.dk
"Digitalising Swedish Concrete Poetry"
Læs mere om projektet på: www.konkretpoesi.se
Frokost
"Reinventing Concrete Poetry Today"
13.00 - 14.30: Jesper Olsson, Mag. art., ph.d. ved Stockholms Universitet og redaktør af OEI: “Om Anna Hallberg”
Oplæsning ved digteren Anna Hallberg

14.30 - 16.00: Audun Lindholm, Bergens Universitet og redaktør af Vagant:
"Monica Aasprong’s Soldatmarkedet"

Oplæsning ved digteren Monica Aasprong
16.00 - 17.00: Diskussion