Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

AVANT-POST

Now available from
LITTERARIA PRAGENSIA BOOKS
www.litterariapragensia.com
______________________________________________________

AVANT-POST
The Avant-Garde Under "post-" Conditions

ed. Louis Armand
ISBN 80-7308-123-7 (paperback).
300pp.
Published: October 2006.
Available for purchace online
http://litteraria.ff.cuni.cz/books/avant_post.html

Information for bookstores
http://litteraria.ff.cuni.cz/order.html

Avant-Post engages the question of whether or not avant-garde
practice remains viable under the prevailing conditions of a whole
series of "post-" ideologies, from Post-Modernism and Post-
Structuralism, to Post-Historicism, Post-Humanism and Post-Ideology
itself.

Contributors include Johanna Drucker, Michael S. Begnal, Lisa Jarnot,
Ann Vickery, Christian Bök, Robert Archambeau, Mairead Byrne, R.M.
Berry, Trey Strecker, Keston Sutherland, Rachel Blau DuPlessis,
Robert Sheppard, Bonita Rhoads, Vadim Erent, Laurent Milesi, Esther
Milne ...