" /> Avantgardenet: October 2006 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Fra konkret poesi til digital poesi/From Concrete Poetry to Digital Poetry

Kære Netværksmedlemmer,

Dette for at gøre jer opmærksom på Avantgardenetværkets kommende arrangement

Fra konkret poesi til digital poesi/From Concrete Poetry to Digital Poetry

9.-10.november på Københavns Universitet

Det er et mere ambitiøst arrangement end de vanlige lokale seminarer i Nordisk Netværk for Avantgarde Studier, da vi har allieret os med forskerskolerne Georg Brandes Skolen og Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag (KLIK) og derfor har bedre ressourcer end vanligt.
Konferencen falder i 3 blokke:

1950ernes og 60ernes konkretpoesi
Til konferencen har vi fornøjelsen af at have en international ekspert i ekfrasis og brasiliansk konkretpoesi, prof. Claus Clüver, der vil give os indblik i disse sjældne sager.
Vi har vores netværkmedlem Jesper Olsson, som er ekspert i svensk konkretpoesi, mens jeg selv vil tale om dansk konkretpoesi.

Fra konkret poesi til digital poesi
Efter denne blok om 1950erne og 1960erne tager vi turen fra konkret poesi til digital poesi guidet af Anna Schaffner, som har skrevet ph.d.afhandling i Edinburg om hele udviklingsforløbet fra 1950erne frem til idag.
I tillæg til Anna Schaffners foredrag demonstrerer Christian Yde Frostholm fra AfsnitP deres prisbelønnede digitalisering af svensk konkretpoesi fra dengang og nu.

At genopfinde konkretpoesi i dag
Her bliver der anledning til at møde to af de mest spændende nye digtere i Sverige og Norge.

Fra Sverige kommer Anna Hallberg og taler og læser op – introduceret af Jesper Olsson, der som redaktør af tidsskriftet OEI har været medvirkende til at lancere den nye bølge af eksperimentel digtning i Norden og udgive en lang række eksperimenterende digtere.

Fra Norge kommer Monica Aarsprong med oplæsning og udstilling, præsenteret af den norske litteraturforsker og redaktør af tidsskrriftet Vagant Audun Lindholm.

Der er gratis adgang for alle. Det kræver blot tilmelding på forhånd til www.hum.ku.dk/georgbrandes, hvorfra der også kan rekvireres et kompendium med tekster til forberedelse eller eftertanke.

Ved Netværkets forrige, meget vellykkede arrangement om Little Magazines d. 22.-23. Oktober 2006 var fremmødet af netværksdeltagere meget ringe. Hvis deltagelsen til denne konference er ligeså sløj, vil der ikke fremover blive taget initiativ til større konferencer, da de kræver megen energi og tid. Så ved I det.

Hilsner

Tania Ørum

Fra konkret poesi til digital poesi 9.-10. november på Københavns Universitet Amager

Arrangør: Kurset afholdes af Georg Brandes Skolen i samarbejde med Det Nordiske Netværk for Avantgarde Studier og Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag (KLIK)
Kursuspoint for ph.d. stipendiater: Kursets timetal x 3. Mulighed for at deltage i pointgivende workshop og masterclass - tilmelding påkrævet.
Tilmelding: www.hum.ku.dk/georgbrandes - Se under kurser. Kurset henvender sig særligt til ph.d.-stipendiater, men alle andre er velkomne.
PROGRAM
Torsdag den 9. november, 2006 – lokale 27.0.09:

9.00 - 9.10: Velkomst og præsentation
9.10 - 10.25: Claus Clüver, Professor Emeritus ved The Comparative Literature Department, The Indiana University:
"I. Post-Colonial Avant-Garde or Modernist Arrière-Garde?"
10.40 - 12.00: Claus Clüver, Professor Emeritus ved The Comparative Literature Department, The Indiana University:
"II. The Noigandres Poets, Eugen Gomringer, and Concrete Art."
12.00: Frokost
13.15 - 15.00: Tania Ørum, Lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet:
"Danish Concrete Poetry"
15.15 - 17.00: Jesper Olsson, Mag. art., ph.d. ved Stockholms Universitet og redaktør af OEI:
"Knead the Language, Manipulate the World: A Look at Swedish Concrete Poetry in the 1960s"
Fredag den 10. november, 2006 – locale 24.4.01:
9.15 - 11.00: Anna Katharina Schaffner, Mag. art., ph.d. ved University of Edinburgh:
"From Concrete Poetry to Digital Poetry"
11.15 - 12.00: Christian Yde Frostholm, dansk forfatter og redaktør på www.afsnitp.dk
"Digitalising Swedish Concrete Poetry"
Læs mere om projektet på: www.konkretpoesi.se
Frokost
"Reinventing Concrete Poetry Today"
13.00 - 14.30: Jesper Olsson, Mag. art., ph.d. ved Stockholms Universitet og redaktør af OEI: “Om Anna Hallberg”
Oplæsning ved digteren Anna Hallberg

14.30 - 16.00: Audun Lindholm, Bergens Universitet og redaktør af Vagant:
"Monica Aasprong’s Soldatmarkedet"

Oplæsning ved digteren Monica Aasprong
16.00 - 17.00: Diskussion

POEM / ART

50 Years of Brazilian Concrete Poetry in the São Paulo Modern Art Museum 1956-2006

An International Conference
Yale University
November 3-4, 2006

POEM / ART features "Verbivocovisual," an exhibit of selected books, manuscripts, and art works by Brazilian concrete and neovanguard artists on display in Sterling Memorial Library, curated by Irene Small, graduate student in the History of Art Department, with the assistance of K. David Jackson and Cesar Rodríguez, October 31-November 30, 2006.

Session I: Concrete Poetry and Art

Friday, November 3 @ 3:00 p.m.
Beinecke Rare Book & Manuscript Library
Introduction to POEM / ART
K. David Jackson
Yale University
Marjorie Perloff , Stanford University
"Writing as Re-Writing: Concrete Poetry as 'Arrière Garde'"
Claus Clüver, Indiana University
"The Noigandres Poets and Concrete Art"
Willard Bohn, Illinois State University
"Exploring the Concrete Labyrinth"
Reception, Mezzanine, 5:00-6:00 p.m.

Session II: Dialogues in Concrete Poetry and Art

Saturday, November 4 @ 9:30 a.m.
Office of International Students and Scholars (OISS), 421 Temple Street
Gonzalo Aguilar, Universidad de Buenos Aires
"En la selva blanca: el diálogo velado entre Hélio Oiticica y Augusto y Haroldo de Campos"
Antônio Sérgio Bessa, The Bronx Museum
"The 'Image of Voice' in Augusto de Campos's Poetamenos"
Irene Small, Yale University
"The Folded and the Flat"
Chris Funkhouser, New Jersey Institute of Technology
"Augusto de Campos, Digital Poetry, and the Anthropophagic Imperative"
Sponsored by Malcolm Batchelor Fund for Portuguese, Department of Spanish & Portuguese; Beinecke Rare Book & Manuscript Library; Sterling Memorial Library; Council on Latin American & Iberian Studies; Edward J. and Dorothy Clarke Kempf Memorial Fund; History of Art Department

CALL FOR PAPERS

The AVANT-GARDE and TECHNOLOGY

Deadline, January 15, 2007

Dear participants of the Nordic Network of Avant-Garde Studies,

We hope that you all have had an inspiring and revitalizing summer, and that your work after the conference last fall in Stockholm have been challenging and pro¬ductive. Now the time has come for us to ask you for a contribution to a planned volume in relation to the theme of the conference 2005, i.e. The Avant-Garde and Technology. The volume will be in English and will hopefully be published in late 2007 or in 2008 (the work with finding a publisher is in progress).

The contributions for the volume should explicitly address the problematics indi¬cated by the rubric of the conference, and it will be edited in accordance with this. We will ask you to first send an extended abstract (for those of you who contri¬buted to the conference, an edited version of the conference abstract will do), on approx. 500 words, plus references. The deadline is set to January 15th, 2007. Out of these abstracts we will outline the structure of the volume, which we aim in keeping as homogenous, yet challenging, as possible.

The final contributions should not exceed 15-20 pages in length (12p, sp. 1,5).

For those of you who did not attend the Conference, see website below for a list of abstracts and contributions:

http://www.oei.nu/avantgardenatet/

Looking forward to reading a lot of interesting papers!

Best wishes,


Jonas Ingvarsson and Jesper Olsson


Swedish co-ordinators, editors

Reply to:

jonas.ingvarsson@kau.se

jesper.olsson@littvet.su.se

For updated information on The Nordic Network of Avant-Garde Studies, see:

http://www.avantgardenet.eu/


Centre–Periphery - The Avant-Garde and the Other

The Nordic Network for Avant-Garde Studies presents an international seminar in Tromsø, Norway, November 23-24, 2006. See this for more info.

AVANT-POST

Now available from
LITTERARIA PRAGENSIA BOOKS
www.litterariapragensia.com
______________________________________________________

AVANT-POST
The Avant-Garde Under "post-" Conditions

ed. Louis Armand
ISBN 80-7308-123-7 (paperback).
300pp.
Published: October 2006.
Available for purchace online
http://litteraria.ff.cuni.cz/books/avant_post.html

Information for bookstores
http://litteraria.ff.cuni.cz/order.html

Avant-Post engages the question of whether or not avant-garde
practice remains viable under the prevailing conditions of a whole
series of "post-" ideologies, from Post-Modernism and Post-
Structuralism, to Post-Historicism, Post-Humanism and Post-Ideology
itself.

Contributors include Johanna Drucker, Michael S. Begnal, Lisa Jarnot,
Ann Vickery, Christian Bök, Robert Archambeau, Mairead Byrne, R.M.
Berry, Trey Strecker, Keston Sutherland, Rachel Blau DuPlessis,
Robert Sheppard, Bonita Rhoads, Vadim Erent, Laurent Milesi, Esther
Milne ...