Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Charles Bernstein i Stockholm

Den 4–5 oktober bjuder tidskriften OEI in till två arrangemang med den amerikanske poeten

Charles Bernstein

Onsdagen den 4 oktober, kl 18.30: miniföreläsning, uppläsning & samtal

Galleri Milliken Luntmakargatan 78 Stockholm T-bana: Rådmansgatan

(Vin & snacks serveras)

Torsdagen den 5 oktober, kl 10–12: ”The Task of Poetics, the Fate of Innovation, and the Aesthetics of Criticism” (föreläsning)

Nordenskiöldsalen Geovetarnas hus Stockholms universitet T-bana: Universitetet

(Samarrangemang med Institutionen för litteraturvetenskap, SU)


Charles Bernstein, en gång redaktör (tillsammans med Bruce Andrews) för den mycket betydelsefulla poesitidskriften L=A=N=G=U=A=G=E, är en av den samtida amerikanska poesins viktigaste namn. Han har publicerat ett trettiotal diktsamlingar – bl.a. The Sophist (1987), Dark City (1994) och, senast, Girly Man (2006) – liksom ett flertal essäböcker, bl.a. My Way. Speeches and Poems (1999). Bernstein är även professor vid University of Pennsylvania, grundare av en rad poetiska nätverk och arkiv, som EPC (Electronic Poetry Center) och Penn Sound, och en drivande kraft i en amerikanska debatten och reflektionen kring poesi (se vidare: her).

Välkomna!

red@oei.nu
www.oei.nu