" /> Avantgardenet: August 2006 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Nyhedsbrev august 2006

Kære netværksmedlemmer,

Forhåbentlig har I nydt den varme sommer.

I København har avantgardenetværket været i gang igen et stykke tid nu.
Vi har bl.a afholdt andet møde i redaktionsgruppen for bind 1 + 2 af de nordiske avantgarders kulturhistorie (1900-1925 + 1925-1950) d. 19. august. Hele kulturhistorien planlægges til 4 bind, som skal udkomme på engelsk (forlag er endnu ikke fastlagt). Marianne Ping Huang og Tania Ørum fungerer som redaktører og organisatorer for det samlede projekt, men bindene har hver deres sagkyndige redaktion. I redaktionen af bd. 1 sidder: Benedikt Hjartarson (IS), Hubert van den Berg (NL), Rikard Schönström (S), Annegret Heitmann (D), Per Stounbjerg (DK), Torben Jelsbak (DK) og Dorte Aagesen (DK), der forventes også at fungere som overordnet redaktion på bd. 2. Foreløbig er en plan for første bind under udarbejdelse, og når den er helt på plads, vil vi begynde at søge bidragydere til de enkelte afsnit.
Bind 3 + 4 af avantgardehistorien (1950-1975 og 1975-2000), som ligeledes vil blive redigeret af én redaktionel gruppe, der endnu ikke er sammensat, forventes igangsat i foråret 2007.
Nærmere oplysninger om avantgardehistorien vil blive lagt ud på vores nye hjemmeside: www.avantgardenet.eu, som forventes at være oppe i løbet af den sidste uge i august/første uge af september. Tak til Anja Skoglund, som har stået for det fine layout og den betjeningsvenlige udformning af hjemmesiden.

I forbindelse med den nordiske avantgardehistorie arbejder vi også på at oprette et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder: et NUBUWEB. Nordisk Kulturråd har ytret interesse i at støtte opbygningen af et sådant arkiv. Foreløbig er vi i gang med et pilotprojekt i tilknytning til efterårets konference om de små tidsskrifter, som har så stor betydning for avantgardebevægelser: Som optakt til at få scannet alle de nordiske avantgardetidsskrifter ind, har vi igangsat en forsøgsrunde med det meget lille danske 1960ertidsskrift digte for en daler. Vi afprøver, hvor meget tid og hvor mange penge det vil kræve at få forhandlet rettigheder, indscannet teksterne i god kvalitet + få dem lagt ud på nettet, og på basis af denne forsøgsrunde vil vi opstille et budget, og Marianne og Tania vil søge penge fra Nordisk Kulturråd til at begynde på det mere omfattende projekt. Vi håber, at de øvrige nordiske koordinatorer parallelt hermed vil søge midler til at få scannet deres nationale tidsskrifter ind. Vores islandske koordinator Hlynur Helgasson mener, det vil være muligt at få serverplads i Island til NUBUWEB. Foreløbig står netværkets danske sekretær Martin Glaz Serup for det praktiske arbejde, og Anja Skoglund har sagt ja til at udføre netdelen.
Første arrangement i det nordiske netværk dette efterår er konferencen om Little Magazines 22.-23. september. (se program vedlagt) i København, arr. Marianne Ping Huang, Tania Ørum og Martin Glaz Serup (praktisk organisator – tilmeldinger og andre praktiske spørgsmål bedes henvendt til Martin). Konferencen er åben for alle (men vi har desværre ikke midler til at subsidiere rejser og ophold for netværksmedlemmer).
Næste arrangement, også i København, er konferencen From Concrete Poetry to Digital Poetry 9.-10.november,(se program vedlagt) arrangeret af Tania Ørum i samarbejde med Georg Brandes Skolen og Forskerskolen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Konferencen er åben for alle, men forhåndstilmelding skal ske til Georg Brandes skolen her
Her kan programmet ses, og der kan ligeledes rekvireres kompendium af tekster til forberedelse.
Begge konferencer profiterer af, at vi har den internationale ekspert i brasiliansk konkretpoesi, ekfrasis m.m. prof. Claus Clüver fra Indiana University på besøg hele efterårssemesteret i København.
Endelig kulminerer efterårssæsonen med Det nordiske Netværks årlige konference, denne gang i Tromsø med emnet Centre-Periphery: The Avant-Garde and its Others. Tromsøkonferencen er tilrettelagt af Per Bäckström. Nærmere program og andre praktiske oplysninger vil kunne findes på hjemmesiden.
Meddelelser om arrangementer, publikationer og andre oplysninger og begivenheder af interesse for Det nordiske netværk for Avantgardestudier bedes fremsendt til Martin Glaz Serup, der så vil lægge informationerne ud på www.avantgardenet.eu.

Mange hilsner

Marianne, Martin og

Tania