Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

NY BOK OM VIKING EGGELING

Bokförlaget Atlantis har givit ut en ny bok om och av Viking Eggeling, den svenske målaren och filmskaparen (1880–1925) som fanns i hjärtat av det europeiska avantgardet i början av 1900-talet. Hans främsta inspirationskälla och estetiska hemvist var Paris och dadaismens kretsar i Zürich och Berlin. Hans verk kulminerade i de båda tecknade, abstrakta filmerna “Horisontal-vertikal orkester” och “Diagonalsymfoni”.
Den nya boken är på 174 sidor, illustrerad. Innehåll: Louise O'Konor har skrivit en kort biografisk inledning. Sedan följer Eggelings konstfilosofiska texter (i fem avdelningar: "Principiellt om rörelsekonsten", "Andra presentistiska deklarationen. Riktad till de internationella konstruktivisterna", "Film", "Om det andliga i människan. Om olika kompositionsmetoder", "Gemenskap"). Boken avslutas med en utställningsförteckning och en fyllig redogörelse över vad som hände med Eggelings kvarlåtenskap.

Köp till förmånspris för nätverkets medlemmar, 110 svenska kronor plus porto. Maila Din beställning till Hans Björnell på Bokförlaget Atlantis (hans.bjornell@atlantisbok.se).

Kollegiala krämarhälsningar
Peter Luthersson