" /> Avantgardenet: June 2006 Archives

Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

AVANT 2006

Avant 2006
Nära Ögat
31.8-2.9. 2006
Biograf/Cinema Arenan (Bibliotekshuset), Västra Torggatan 1
Karlstad


Konst som rörlig bild/Art as Moving Image

AVANT 2006 tar sitt avstamp i Sveriges Allmänna Konstförenings årsbok Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till White out (2006) och presenterar såväl svensk som brittisk film, video och datorkonst. Årets inbjudna filmare är Claes Söderquist, vars filmer visas i ett omfångsrikt program. Övriga inbjudna talare är: Lars Gustaf Andersson (Lunds universitet), David Curtis (London University of the Arts), Gunnel Pettersson (Konstfack), Patrik Sjöberg (Karlstads universitet), Gary Svensson (Linköpings universitet), Mika Taanila (filmare, Finland), Astrid Söderbergh Widding (Stockholms universitet).
AVANT 2006 kommer också att ställa frågan om, och i så fall hur, man kan skildra en nationell historia kring rörlig experimentell bild.

AVANT 2006 presents Film and Video by Swedish and British Artists. Focus is on Screen Art in general. This year’s retrospective presents Claes Söderquist’s poetic documentaries and early experimental work. Invited speakers are: Lars Gustaf Andersson (Lund University), David Curtis (London University of the Arts), Gunnel Pettersson (University College of Arts Crafts and Design), Patrik Sjöberg (Karlstad University), Gary Svensson (Linköping University), Mika Taanila (Filmmaker, Finland), Astrid Söderbergh Widding (Stockholm University).
AVANT 2006 is also addressing this question: “How to depict a national history of the experimental moving image?”.

Gratis inträde/The event is free of charge. Förhandsbokning på/Ticket bookings in advance at: http://www.filmivarmland.se/avant
Förfrågningar/inquires: Marcus Thell (0)54-700 11 96/ avant2006@kau.se

AVANT 2006 är ett samarrangemang mellan Karlstads universitet, Film i Värmland, Filmform och Karlstads kommun, med stöd av Region Värmland.
AVANT 2006 is a collaboration between Karlstad University, The Värmland Regional Film Centre, Filmform, and the City of Karlstad, with support from Region Värmland.


Torsdag/Thursday
Prolog/Prologue
19.00-20.00
Ett urval filmer av värmländska konst- och experimentfilmare/
A selection of films by artists from the Värmland region
Presenteras av/Presented by Anders Pettersson
20.00
Smygpremiär/Sneak preview
Gunvor Nelson: True To Life (2006) 38 min.


Fredag/Friday

Svensk konst som rörlig bild/Swedish Artists’ Film and Video

9.00 - 10.30
Film:
Presenteras av/presented by Lars Gustaf Andersson, John Sundholm och/and Astrid Söderbergh Widding.

Gunnar Hellström: Tango (1932) 7 min.
Robert Breer & Pontus Hultén: Ett mirakel (1954) 30 sek.
Carl Fredrik Reuterswärd: Försvinnaren (1957) 4 min.
Peter Weiss & Christer Strömholm: Ansikten i skugga (1956) 12 min.
Ralph Lundstén & Rolf Nilsson: Främmande planet (1963) 7 min.
Åke Karlung: Aliena Kadabra (1969) 5 min.
Åsa Sjöström: Mass (1976) 13 min.
Lisskulla Moltke-Hoff: Reservoir (2005) 8 min.

11.00 – 12.30
Video- och monitorkonst/
Video and Electronic Art
Presenteras av/presented by Gunnel Pettersson & Gary Svensson

Jan W. Morthenson: Supersonics (1968) 13 min.
Lisa Strömbeck: Lady in Red (1996) 4 min.
Astrid Göransson: En modell (2000) 3 min.
Lina Selander: Inner Pond (2003) 6 min.
Loulou Cherinet: Bleeding Men II (2005) 8 min.
Paula Urbano: Hennes liv/La vida de ella (2006) 14 min.


14.00-15.30
British Artists’ Film and Video
Presented by David Curtis

Francis Bruguire & Oswell Blakeston: Light Rhythms (1930) 5 min.
Len Lye: Trade Tattoo (1937) 5 min.
William Turnbull: 83B (1951) 6 min.
Margaret Tait: A Portrait of Ga (1952) 4 min.
Annabel Nicholson: Shapes (1970) 7 min.
Malcolm Le Grice: Threshold (1972) 3 min.
Stephen Partridge: Monitor 1 (1975) 10 min.
Jayne Parker: K (1989) 13 min.
Amanda Holiday: Manau Tupapu (1990) 1 min.
Paul Bush: Live TV (1993) 1 min

16.30 – 18.00
Claes Söderquist I

I frack (1964) 11 min.
Le Genie Civil (1967) 10 min.
Travelogue (1969) 30 min.

Lördag/Saturday

9.30 - 12.00
Claes Söderquist II

Epitaf (1981) 35 min.
Landskap (1988) 35 min
Brev ur tystnaden (1989) 40 min.


13.30 - 15.00
Panel
A National History of Experimental Film and Video?
Deltagare/Participants: Lars Gustaf Andersson, David Curtis, Gunnel Pettersson, Patrik Sjöberg, Claes Söderquist, Mika Taanila, Astrid Söderbergh Widding
Moderator: John Sundholm


claessoderquistepitaf.jpg
Claes Söderquist: Epitaf (1981) 16 mm.

NY BOK OM VIKING EGGELING

Bokförlaget Atlantis har givit ut en ny bok om och av Viking Eggeling, den svenske målaren och filmskaparen (1880–1925) som fanns i hjärtat av det europeiska avantgardet i början av 1900-talet. Hans främsta inspirationskälla och estetiska hemvist var Paris och dadaismens kretsar i Zürich och Berlin. Hans verk kulminerade i de båda tecknade, abstrakta filmerna “Horisontal-vertikal orkester” och “Diagonalsymfoni”.
Den nya boken är på 174 sidor, illustrerad. Innehåll: Louise O'Konor har skrivit en kort biografisk inledning. Sedan följer Eggelings konstfilosofiska texter (i fem avdelningar: "Principiellt om rörelsekonsten", "Andra presentistiska deklarationen. Riktad till de internationella konstruktivisterna", "Film", "Om det andliga i människan. Om olika kompositionsmetoder", "Gemenskap"). Boken avslutas med en utställningsförteckning och en fyllig redogörelse över vad som hände med Eggelings kvarlåtenskap.

Köp till förmånspris för nätverkets medlemmar, 110 svenska kronor plus porto. Maila Din beställning till Hans Björnell på Bokförlaget Atlantis (hans.bjornell@atlantisbok.se).

Kollegiala krämarhälsningar
Peter Luthersson

CONTEMPORARY FICTION: THE LEGACIES OF MODERNISM

Peter Nicholls and the editorial board of Textual Practice invite readers of the journal to attend the following Conference:

In Association with the Centre for Modernist Studies, University of Sussex

CONTEMPORARY FICTION: THE LEGACIES OF MODERNISM

A Two-Day Symposium hosted by the University of Sussex, July 7-8, 2006.

The Centre for Modernist Studies at the University of Sussex will be hosting a symposium addressing the evolution of contemporary fiction in the wake of international Modernism. Over the course of two days, it will bring together some of the most prominent novelists in Britain today with leading researchers and critics who are extending the boundaries of contemporary fiction studies within the academy. The symposium will consider the ways in which the legacy of Modernism continues to assert itself in the writing, publishing and reading of novels today; in the evaluative criteria used by teachers and critics; and in the relationship between style and the social, between literary responses to contemporary multicultural environments and the aesthetic movements of Modernism and post-modernity.

Speakers to include:

Ali Smith, Maggie Gee, Abdulrazak Gurnah, Roger Luckhurst, Patricia Waugh, Andrzej Gasiorek, Peter Middleton, Tim Woods, Dominic Head.

Fees: £95 Standard Rate / £65 Concessions.

Further Information:
David James(dj27@sussex.ac.uk)
Sam Thomas (S.L.Thomas@sussex.ac.uk)

For further information about Textual Practice please visit:
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/0950236X.asp


Taylor & Francis Group
London • New York • Oslo • Philadelphia • Singapore • Stockholm UK Head Office: Taylor & Francis, an Informa Business, 2-4 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RN