Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

SASS-konference 4.-6. maj 2006

København den 28. maj 2006


Rapport om deltagelse i SASS-konference 4.-6. maj 2006 i Oxford, Mississippi


Jeg deltog i “96th Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Study” i Oxford, Mississippi, den 4.-6. maj 2006 med støtte fra Det Nordiske Avantgardenetværk. SASS afholder hvert år en konference i USA som regel med et fælles, overordnet tema, men i år var konferencen uden fælles tema, og de forskellige sessions dækkede en lang række vidt forskellige områder inden for skandinaviske studier. Programmet kan p.t. stadig læses på adressen: http://www.croft.olemiss.edu/sass2006/home/program.php
Som repræsentant for netværket bidrog jeg med et paper med titlen “Illegibility as Aesthetic Strategy in Contemporary Danish Poetry” om værker af Lars Skinnebach og Ursula Andkjær Olsen. Mit oplæg var programsat i en session om Twentieth-Century Danish Literature, og blandt de andre oplæg i samme afdeling var et paper om det eksperimenterende danske teater Hotel Proforma af Milda Ostrauskaite. På konferencen var der generelt langt mellem bidrag, som relaterede til emner inden for modernisme eller avantgarde, da konferencen som nævnt var meget bred og spændte over mange forskellige fagområder og discipliner. Til gengæld var der stor interesse for og pænt fremmøde til de oplæg om nyere og samtidig litteratur og kunst, der var på konferencen, og det virkede som om, der var behov for en øget repræsentation inden for disse emner som supplement til de mere traditionelle og veletablerede forskningsområder inden for nordiske studier. Blandt de få papers i denne kategori var en afdeling om temaet The Body in Contemporary Scandinavian Literature, hvor Claire Thomson, University College London, holdt oplæg om “Peter Høeg's Post-Human Bodies", og Nora Simonhjell analyserede romanen Biopsi af den norske forfatter Lars Ramslie i sit paper “The Destroyed Body: New Tendencies in Norwegian Literature". I en session om oversættelsesstudier fortalte Johannes Göransson om sin oversættelse af den svenske lyriker Aase Bergs digte til engelsk. Endelig var der en hel afdeling, som var centreret om den danske forfatter Villy Sørensens forfatterskab. Jeg mødte flere deltagere på konferencen, som gav udtryk for interesse for Det Nordiske Avantgardenetværk, og jeg benyttede lejligheden til at gøre dem opmærksom på netværkets aktiviteter, først og fremmest den kommende konference i Tromsø i november.


Marianne Ølholm