Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Nyhedsbrev marts 2006

Marts 2006


Kære netværksmedlemmer,

I weekenden d. 10.-12. marts, havde vi det indledende møde i København om en engelsksproget nordisk avantgardehistorie i fire bind. Vi påbegyndte diskussionerne om de første 2 bind, der skal strække sig fra hhv. 1900-1925 og 1925-1950. I det indledende møde deltog:
Hubert van den Berg (Groningen)
Annegret Heitman (München)
Benedikt Hjartarson (Reykjavik)
Marianne Ping Huang (Århus)
Torben Jelsbak (København)
Rikard Schönström (Lund)
Martin Glaz Serup (Netværkssekretær)
Per Stounbjerg (Århus)
Tania Ørum (København)
Dorthe Aagesen (København)
Marianne og jeg er med som initiativtagere og organisatorer, men træder først aktivt ind i forbindelse med de to sidste bind (1950-1975 og 1975-2000)
Vi havde nogle rigtig gode diskussioner udfra bl.a. Benedikts oplæg (vedlagt): om principper, periodisering, komposition og vægtning af analyseeksempler over for mere brede fremstillinger. Foreløbig har Hubert van den Berg og Benedikt Hjartarson påtaget sig at være tovholdere for første runde og udsende en sammenfatning af mødets resultater. Dernæst skal der tænkes videre og findes flere bidragydere, så vi kan dække de forskellige nordiske lande og forskellige kunstarter etc.
Næste møde finder sted i København d. 19. August 2006.

Næste arrangement i Det nordiske Netværk var planlagt som en todages Situationistkonference arrangeret af Mikkel Bolt Rasmussen og Jacob Jacobsen. Arrangørerne planlægger en dag med mere akademiske oplæg (med bidrag af bl.a. Thomas McDonough, Stewart Home, Alaistair Bonnet, Roberto Ohrt, Karen Kurzcynski og Claus Falkenstrøm) og en mere workshop-agtigt dag med oplæg af tidligere medlemmer af is. Der er kontakt til flere af de gamle situationister, som gerne vil komme: Jacqueline de Jong, Peter Laugesen og Bengt Ericsson m.fl.
Alle medlemmer af det nordiske netværk er velkomne. Konferencen var planlagt til at finde sted d. 25-26. maj 2006 i København, men har måttet udsættes, da arrangørerne ikke har kunnet få det hele på plads, og det nu er for sent at annoncere et så ambitiøst arrangement.
Nærmere oplysninger om Situationistkonferencen følger så snart som muligt. Den vil formentlig finde sted enten i efteråret 2006 eller foråret 2007.

Den 9.-11. Juni mødes de nordiske koordinatorer (Marianne Ping Huang og Tania Ørum, DK, Jonas Ingvarsson og Jesper Olsson, SE, Per Bäckström og Bodil Børset, N, Benedikt Hjartarson og Hlynur Helgasson, IS) for at koordinere netværksaktiviteterne. Vi skal dels diskutere den kommende netværkskonference i Tromsø i november 2006, som der er udsendt Call for Papers til. Dels skal vi forhandle med Sascha Bru (Ghent) og Peter Nicholls (Essex) om et kommende europæisk avantgardenetværk eller en European Association for Avant-Garde Studies.

Efterårets første arrangement i det nordiske avantgardenetværk bliver d. 22.-23. September 2006 i København, hvor vi afholder en todages konference om Little Magazines med oplæg om de små tidsskrifters rolle fra det tidlige 20.årh’s avantgarde over efterkrigstidsavantgarden og frem til dagens små eksperimentaltidsskrifter. Nærmere program følger (se foreløbigt udkast til program vedlagt).
Hvis det er økonomisk og praktisk muligt vil vi søge at afholde en endages konference om Konkret poesi, muligvis i tilslutning til tidsskriftskonferencen. Også denne konference vil trække trådene fra den konkrete poesis start i slutningen af 1950’erne i Brasilian, Schweiz og Sverige frem til genoptagelserne i dagens (elektroniske) poesi. Begge konferencer kan nyde godt af, at vi i efterårssemesteret har en ekspert i brasiliansk konkret poesi og tidsskrifter i København, nemlig professor emeritus Claus Clüver fra Indiana University, USA.

Det danske avantgardenetværks antologi En tradition af opbrud. Avantgardernes tradition og politik har fået fine anmeldelser i Information og Jyllandsposten, men er stadig ikke blevet anmeldt i Politiken eller Weekendavisen. Til gengæld har den fået en god lektørudtalelse i bibliotekssystemet. Der er også anmeldelser undervejs flere steder i Norge. Foreløbig er der solgt et skuffende lille antal. Netværksmedlemmer kan erhverve et eksemplar til rabatpris Dkr. 200,- + postforsendelse.
Bed gerne jeres lokale boghandler om at skaffe et eksemplar hjem.
Også første bind i serien af skrifter fra avantgardeprogrammet ved Edinburgh University, UK, redigeret af Dietrich Scheunemann, er nu udkommet i Rodopis serie af Avantgarde Critical Studies. Det har titlen Avant-Garde/Neo-Avant-Garde og rummer en række artikler, der med bagsidens ord ”explores new approaches to the study of avant-garde literature and art, film and architecture” og søger at åbne for nye teoretiske mere præcise undersøgelser af efterkrigstidens avantgarde. Endnu to bind er under udgivelse med bidrag fra de efterfølgende to konferencer, som Tania har deltaget i som repræsentant for det nordiske avantgardenetværk, ligesom forskere fra Edinburgh har deltaget i vores nordiske netværkskonferencer.

Mange hilsner

Tania