Om Netværket

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2007. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder. Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd 2001-2004. Under forberedelse er et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference afholdes i Ghent, Belgien, maj 2008.

About the Network

The Nordic Network of Avant-Garde Studies is supported by Nordforsk 2004-2007. The Nordic Network of Avant-Garde Studies aims to support and coordinate small and dispersed national centres of research, help promote the exchange of knowledge about differences and similarities among the avant-garde currents and research in the Nordic countries, and make Nordic avant-garde research visible in a European and international context. The Nordic Network of Avant-Garde Studies has a yearly conference. Within the Network an editorial group is preparing a four-volume Cultural History of the Nordic Avant-Gardes and an electronic archive of documents from the Nordic avant-gardes. The Nordic network is an extension of the Danish research network ”The Return and Actuality of the Avant-Gardes” supported by the Danish Research Council 2001-2004. A European Network of Avant-Garde and Modernism Studies, EAM, is under preparation and will have its first conference in Ghent in May 2008.
Tak for støtte til
nordforsklogo.jpg
Powered by
Movable Type 3.31

Hjem

Nordisk Netværk for Avantgardestudier

Avantgardens tradition igennem det 20. århundrede har været stærkt medvirkende til fornyelser i kunstarterne, der siden har øvet umådelig indflydelse også på kulturens brede strøm.
De internationale avantgardestrømninger har ofte været længe om at nå frem til de nordiske lande. Dette og landenes udkantsplacering i Europa har bidraget til at usynliggøre avantgardestrømningerne i de nordiske lande og deres betydning for den bredere kunst- og kulturhistorie. Imidlertid er der ingen tvivl om, at diskussioner af avantgarden allerede tidligt i det 20. århundrede spiller en rolle i kulturdebatterne i de nordiske lande, ligesom nordiske kunstnere har deltaget i avantgardernes skoler og bevægelser. Franziska Clausen fra Danmark og Viking Eggeling fra Sverige er blot to tidlige eksempler på kunstnere, som gæstede europæiske avantgarde-skoler og som også i deres senere arbejde repræsenterede avantgardernes transnationale strømninger i Norden.
De senere år er der opstået en voksende forskningsinteresse i at afdække avantgardernes betydning for nordisk kunst og kultur, ligesom teknologi- og medieforskningen og den nyeste kunst og arkitektur har genoptaget forbindelsen til de forudgående avantgardetraditioner. Nyere international forskning peger på, at avantgarderne oftest har været tværnationale, her overfor har forskningen traditionelt har haft et nationalt perspektiv og har derfor opfattet de avantgardistiske strømninger som mere punktuelle, end de reelt har været. Dette gælder i høj grad også de nordiske avantgardestrømninger, hvor der ofte har været tætte kontakter mellem de nordiske lande og mellem Norden og det øvrige Europa. I dette perspektiv er det vigtigt, at den nordiske forskning og forskeruddannelse i avantgardernes historie og aktualitet har et fællesnordisk fokus. Nordisk Netværk for Avantgardestudier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig.
Nordisk Netværk for Avantgarde Studier er støttet af Nordforsk 2004-2007. Det er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” (koordineret af Lektor Charlotte Engberg, RUC, Lektor Marianne Ping Huang, Århus Universitet og Lektor Tania Ørum, Københavns Universitet) støttet af Det humanistiske Forskningsråd i Danmark 2001-2004.

Nordisk Netværk for Avantgarde Studier arrangerer en større årlig konference for nordiske og europæiske avantgardeforskere, samt en række mindre konferencer og seminarer. Konferencer og seminarer resulterer i redigerede udgivelser på en række nordiske forlag. Netværket har desuden iværksat arbejdet med en nordisk avantgardehistorie i fire bind, dækkende perioden 1900-2000. Til avantgardehistorien lægger sig desuden opbygningen af NUBU-web, et digitalt kildearkiv hvor man fremover vil kunne finde tekst, billede og lyd.

Koordinatorer
Danmark: lektor Tania Ørum, Københavns Universitet og lektor Marianne Ping Huang, Aarhus Universitet.
Norge: docent Per Bäckström, Tromsø Universitet.
Sverige: lektor Jonas Ingvarsson, Karlstad Universitet og mag.art. ph.d. Jesper Olsson, Stockholm Universitet.
Island: mag.art. Benedikt Hjartarsson, Islands Universitet og lektor Hlynur Helgasson, Islands Universitet.

Konferencer
København 2004
(Inter)National forskning – transnationale avantgarder: Nye perspektiver på tværnordisk avantgardeforskning og –formidling.
Arrangører: Tania Ørum, Københavns Universitet og Marianne Ping Huang, Aarhus Universitet

Stockholm 2005
Avantgarde og Teknologi
Arrangører: Jonas Ingvarsson, Karlstad Universitet og Jesper Olsson, Stockholm Universitet.

Tromsø 2006
Centrum og periferi: Avantgarde og Andethed
Arrangør: Per Bäckström, Tromsø Universitet.

Reykjavik 2007
Avantgarde og vold
Arrangører: Benedikt Hjartarsson og Hlynur Helgasson, Islands Universitet.